sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja ułamkowej części 1/2 nieruchomości położonej: 06-320 Baranowo, Lipowy Las, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr KW OS10/00055496/4.

Reklama Działka nr 223 w obrębie Baranowo o pow. 0,18 ha ma kształt zbliżony do wąskiego, wydłużonego trapezu o szerokości około 11 metrów i długości około 159 metrów. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi lasy LsV 0,16 ha, LsVI 0,02 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której przebiega sieć wodociągowa. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, jej teren jest zróżnicowany, w całości porośnięty lasem, głównie sosnowym. Działka nr 85 w obrębie Lipowy Las o pow. 0,18 ha ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 26 metrów i długości około 67,5 metra. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi lasy LsV 0,18 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, jej teren jest zróżnicowany, w całości porośnięty lasem, głównie sosnowym. Działka przylega południową i północną granicą do dróg gruntowych publicznych. Działka nr 149 w obrębie Lipowy Las o pow. 1,46 ha ma dość dobry kształt zbliżony do trapezu. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi łąki trwałe ŁIV 0,37 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,76 ha, PsV 0,27 ha oraz rowy W 0,06 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, jej teren jest lekko zróżnicowany, porośnięty trawą, jest użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż wschodniej granicy działki przez jej teren są poprowadzone sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Sieci nie utrudniają korzystania z działki zgodnie z przeznaczeniem.

Suma oszacowania wynosi 24 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 037,50 zł.

Reklama Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2405,00 zł w gotówce w gotówce lub na konto Komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek

Tel. (29) 764-32-07, fax (29) 760-93-53.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 6844 komentarze: 0
25.11.2019, 10:23r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter