wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Nabór potrwa do 17 grudnia

Prezydent Ostrołęki ogłosił konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce przy ul. Rolnej 27. Osoby zainteresowane zatrudnieniem, mogą składać wymagane dokumenty do wtorku 17 grudnia do godziny 12.00. Obecnie obowiązki szefa placówki pełni Elżbieta Gniazdowska.

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: psychologia, prawo, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, administracja,

- uprawnienia specjalistyczne: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

- doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Reklama Zadania wykonywane na stanowisku to m.in.:

- organizowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania domu zgodnie z obowiązującymi standardami,

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami DPS oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników DPS dyscypliny pracy, przepisów prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- informowanie pracowników o nowych unormowaniach prawnych i obowiązkach z nich wynikających,

- podejmowanie decyzji i wydawanie stosowanych zarządzeń z zakresu spraw organizacyjnych, finansowych, kadrowych, płacowych,

- zawieranie umów i porozumień w zakresie funkcjonowania DPS,

- nadzór nad właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- nadzór nad prawidłową gospodarką finansową, materiałową, funduszem płac,

Reklama - nadzór nad prawidłową realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, przepisach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach prawnych dotyczących funkcjonowania DPS,

- koordynowanie i wdrażanie w życie decyzji organów zwierzchnich dotyczących zakresu działania DPS,

- współdziałanie z Urzędem Miasta w Ostrołęce, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez DPS,

- dbałość o należyte załatwianie spraw mieszkańców DPS,

- zapewnienie warunków do funkcjonowania samorządu mieszkańców.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie wymaganych dokumentów do wtorku 17 grudnia do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, pl. gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Wyświetleń: 2605 komentarze: 3
08.12.2019, 10:20r. Drukuj
Powrót


do @ 19:13, 08.12.2019

IP: 83.31...168

????

Ja 40 @ 22:06, 09.12.2019

IP: 5.173...153

To Pani Dyrektor Elżbieta Gniazdowska nie będzie już Dyrektorem....?! Dlaczego?! A może jednak będzie nadal?! Czy ktoś coś wie?! Myślę że kto by to nie był...to musi lubić mieszkańców i mieć serce do takiej pracy.

Obserwator @ 10:20, 13.12.2019

IP: 213.238...251

Następna robi czystki zwalnia ludzi likwiduje etaty a niektuży pracują na dwa etaty a pęsija za jeden wszyscy dobrzy dopuki stołka lepszego nie dostaną