sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Uwaga! Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Będą surowe kary!

Wysokie kary finansowe czekają tych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów dotyczących odpadów, które wchodzą już od nowego roku 2020. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców, którzy wytwarzają śmieci niebędące zwykłymi odpadami komunalnymi.

Obowiązki będą spoczywały m.in. na właścicielach sklepów spożywczych, firm budowlanych czy warsztatów samochodowych.

Reklama Ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami powinni się zapoznać zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, a także te firmy, które m.in. wprowadzają na rynek opakowania bądź produkty w opakowaniach albo baterie, sprzęt elektryczny czy pojazdy.

Minister Klimatu uruchomił stronę, na której jest elektroniczna "Baza danych o produktach I opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (BDO), w której znajdą się m.in. elektroniczny wniosek BDO oraz moduły sprawozdawczy i ewidencji odpadów.

Kto powinien złożyć wniosek BDO?

Reklama - gminne PSZOK-i,

- jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową (do końca br.),

- podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 1 stycznia 2020 r.).

Opłata recyklingowa - nowe przepisy

- od września br. obowiązek rejestracji BDO i pobieranie opłaty 20 gr/szt. również za grube torby foliowe większe niż 50 mikrometrów,

- od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie rocznej ewidencji liczby nabytych oraz wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oddzielnie dla każdej jednostki handlu,

- opłata do 15 marca 2020 r. i sprawozdanie za rok 2019 w BDO dotyczące liczby nabytych i wydanych toreb oraz miejsca prowadzenia jednostki handlu,

- wpłaty w roku 2020 co kwartał do urzędu marszałkowskiego.

Sprawozdawczość elektroniczna

Sprawozdania po raz pierwszy za 2019 r. podmioty składają przez bazę BDO w podziale na trzy rodzaje:

- sprawozdanie z tzw. opłat produktowych (art. 73 ustawy o odpadach),

Reklama - roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach),

- sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (22) 597-92-62, (22) 597-93-80.

Źródło: Małgorzata Kozicka-Ochal, Marlena Kalinowska-Ziemba, Dorota Mądral, "Mazowsze serce Polski" nr 12/19.

Szczegóły na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wyświetleń: 3113 komentarze: 0
21.12.2019, 10:25r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter