środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Konkurs na zadania z zakresu kultury i sztuki ogłoszony. Do podziału 270 tys. zł

Prezydent Ostrołęki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na wszystkie zadania przewidziano kwotę 270 tys. złotych. Oferty można składać do wtorku 28 stycznia 2020 roku, do godz. 16.00.

Organizacje mogą realizować zadania w trzech kategoriach:

Reklama 1. Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, popularyzacja tradycji i historii regionu oraz przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców Ostrołęki.

2. Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców.

3. Dokumentowanie historii najnowszej miasta Ostrołęki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki.

Jak informuje miejski ratusz, oferent musi obligatoryjnie:

Reklama 1. Wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej "WITKAC" dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

2. Wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki plac gen. J. Bema 7A, 07-410, e-mail: ngo@um.ostroleka.pl.

Na wszystkie zadania przewidziano kwotę 270 tys. zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Wyświetleń: 800 komentarze: 0
08.01.2020, 13:06r. Drukuj
Powrót