piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Praca w ratuszu dla podinspektora do spraw urbanistyki i architektury

Prezydent miasta ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze w charakterze podinspektor ds. urbanistyki i architektury, w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Od kandydata wymaga się wykształcenia wyższego na kierunkach architektura, budownictwo lub urbanistyka.

Wśród wymagań niezbędnych jest też co najmniej 4-letni straż pracy, w tym dwa lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Reklama Wymagane umiejętności to m.in.: obsługa komputera, w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel oraz stosowania odpowiednich przepisów, (np. planowanie i organizowanie, dokonywanie negocjacji). W ogłoszeniu o naborze wyszczególniono także poszczególne zadania wykonywane na stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem mogą składać komplet wymaganych dokumentów do 17 lutego 2020 r. do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy placu gen. J. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegóły naboru dostępne są w ogłoszeniu na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Wyświetleń: 939 komentarze: 1
13.02.2020, 13:39r. Drukuj
Powrót


kandydat @ 21:34, 14.02.2020

IP: 37.47...14

obsługa komputera ???? a już chciałem się zgłosić