piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Uczniowie ZSZ nr 2 otrzymają certyfikaty Ministerstwa Obrony Narodowej. Egzaminy zdali wzorowo (zdjęcia)

Uczniowie maturalnych klas mundurowych pozytywnie zdali egzaminy teoretyczny i praktyczny w ramach pierwszego etapu programu nauczania edukacji wojskowej przy wsparciu WKU w Ostrołęce i 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Otrzymają certyfikaty MON.

Pierwszy etap programu był realizowany przez młodzież od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. Jak czytamy na stronie ZSZ nr 2, obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym także szkolenie poligonowe (obóz szkoleniowy). Szkolenie teoretyczne prowadzone było w szkole, natomiast praktyczne odbywało się na terenie jednostki wojskowej w Przasnyszu w formie wojskowych dni szkoleniowych.

Reklama - Obowiązkowo na zakończenie realizacji programu w pierwszym półroczu klasy programowo najwyższej przeprowadzony został sprawdzian, który obejmował sprawdzian teoretyczny (wiedzy) i sprawdzian praktyczny (umiejętności). W celu sprawdzenia wiedzy uczniowie napisali test, odpowiedzieli na pytania otwarte. W ramach sprawdzenia umiejętności wykonali zadania z zakresu: regulaminów wojskowych i musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej - czytamy na stronie szkoły.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja, w skład której weszli: przedstawiciele jednostki wojskowej w Przasnyszu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, Urzędu Miasta Ostrołęki i ZSZ nr 2.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało miastu Ostrołęka - organowi prowadzącemu szkołę - dotację celową na zakup wyposażenia szkoleniowego (pakiet dla klasy) i umundurowania (pakiet dla uczniów) oraz organizację obozu szkoleniowego.

Reklama - W ramach wsparcia pozafinansowego i nierzeczowego uczestnicy programu (po spełnieniu warunków) po zakończeniu nauki w szkole na potwierdzenie realizacji programu otrzymają certyfikat MON dla absolwenta i zaświadczenie dyrektora szkoły wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie realizowanego programu. Ponadto na świadectwie ukończenia szkoły wpisana zostanie ocena z przedmiotu edukacja wojskowa - czytamy na stronie ZSZ nr 2.

Absolwent szkoły uczestniczący w programie nabędzie prawo do:

- odbycia skróconego szkolenia wojskowego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej,

- pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej,

- przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).

Sprawdzian odbył się 20 stycznia. Relacja fotograficzna z zajęć znajduje się na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce.

Fot. ZSZ nr 2

Wyświetleń: 1756 komentarze: 2
13.02.2020, 14:54r. Drukuj
Powrót


Janek @ 05:51, 14.02.2020

IP: 37.248...131

Jaki będą mieli zawód? Komisja lekarska nie dopuści i co wtedy?

pp @ 06:02, 14.02.2020

IP: 178.235...28

Czyli bezrobotni?