środa, 15 lipca 2020 r., imieniny Włodzimierza, Henryka, Egona

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Powiat ostrołęcki otrzymał ponad 4 mln zł dofinansowania na przebudowę mostów na Orzu

Powiat ostrołęcki znalazł się na liście samorządów, które ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok otrzymają dofinansowanie. Naszemu powiatowi przyznano 4 mln 121 tys. 249 złotych na przebudowę mostów na rzece Orz i jej dopływach w Kuninie i Ponikwi Dużej wraz z dojazdami w gminie Goworowo.

Minister finansów przekazał jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

Reklama Powiat ostrołęcki znalazł się na liście samorządów, które ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok otrzymają dofinansowanie. Otrzyma 4 mln 121 tys. 249 zł na przebudowę mostów na rzece Orz i jej dopływach w Kuninie i Ponikwi Dużej wraz z dojazdami.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,

- 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,

- 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,

- utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Reklama

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

Reklama - inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,

- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Źródło: gov.pl

Fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Wyświetleń: 1074 komentarze: 0
28.06.2020, 08:52r. Drukuj
Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Mechanix
PWSIP

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Kangurek
Ynet.pl
Sklep Enter