środa, 15 lipca 2020 r., imieniny Włodzimierza, Henryka, Egona

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Będzie remont chodnika przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga. Miasto ogłosiło przetarg

Mieszkańcy budynków przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 w Ostrołęce doczekają się nowego chodnika, którego nawierzchnia będzie wykonana z  kostki betonowej ułożonej w czerwono-grafitowe skosy. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na jego remont.  Oferty można składać do 7 lipca br.

Zakres zamówienia obejmuje poszczególne branże:

Branża drogowa:

- projektowana przebudowa ciągu pieszego obejmuje:

Reklama

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 35x35 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm ułożonej w czerwono-grafitowe skosy.

Reklama - Pod projektowaną nawierzchnia należy wbudować podbudowę z gruzobetonu (materiał zamawiającego) o frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm. Obramowanie ciągu pieszego od strony terenów zielonych wykonane z obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem betonowym, w obrębie istniejących miejsc postojowych, należy wymienić na nowy krawężnik betonowy wymiarach 15x30x100 cm wykonany na ławie betonowej z oporem betonowym w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni. Szczelinę powstałą wskutek wymiany krawężnika należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Projektowany ciąg pieszy o zmiennej szerokości - główny ciąg o szerokości 2,50 m, w obrębie miejsc postojowych ciąg pieszy o szerokości 3,00 m oraz dojścia do parkingów o szerokości 2,00 m. Do regulacji wysokościowej przewidziano nawierzchnię istniejących włączeń chodnika z terenów przyległych. Budowa ciągu pieszego w dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przyległego. Spadki

poprzeczne o wartości 2 proc. w dostosowaniu do istniejącego - czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

Reklama

Branża zieleń:

- w obrębie ciągu pieszego należy odtworzyć nawierzchnię zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą.

Przyszły wykonawca będzie miał czas na realizację zamówienia do 18 września br.

Oferty można składać do 7 lipca br. do godz. 11.30 w Punkcie Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1.

Wyświetleń: 538 komentarze: 1
28.06.2020, 08:54r. Drukuj
Powrót


Ewa @ 21:11, 28.06.2020

IP: 31.41...189

No nareszcie. Nogi można sobie połamać na tym chodniku.