poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r., imieniny Borysa, Filomeny, Wawrzyńca

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Radni ustalą szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

Radni miasta na najbliższej sesji prawdopodobnie dokonają zmian w świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie nieczystościami.

Zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług odnośnie odbierania odpadów komunalnych - jeśli radni się zgodzą - wyglądałyby następująco:

Reklama - Wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na jakość świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki. Pozwolą natomiast na dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych do realnych potrzeb. Ograniczą m.in. przejazdy nieefektywne (bez całkowitego wypełnienia śmieciarek) oraz w dłuższym okresie spowodują ograniczenie nagromadzania się innych frakcji odpadów w osłonach śmietnikowych poprzez np. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej lub wyselekcjonowanych frakcji papieru i tworzyw sztucznych - z obecnie jednego odbioru w tygodniu do dwóch odbiorów tygodniowo - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Decyzję radni podejmą podczas sesji w piątek 31 lipca.

Wyświetleń: 1387 komentarze: 1
31.07.2020, 09:39r. Drukuj
Powrót


Pytanie @ 23:18, 31.07.2020

IP: 31.0...27

Czy będzie też jakiś pomysł na zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci segregowanych?
Raz na miesiąc to trochę za rzadko, nie zachęca to do segregowania odpadów.
Kto by chciał (i gdzie) przez miesiąc trzymać śmieci?
Taka sytuacja nie sprzyja segregowaniu odpadów