środa, 23 września 2020 r., imieniny Bogusława, Tekli, Liberta

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Praca w ostrołęckim ratuszu. Poszukiwany podinspektor ds. praw jazdy

Prezydent miasta Łukasz Kulik ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. praw jazdy w Wydziale Obsługi Mieszkańców i Komunikacji w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe - 2 lata w administracji.

Reklama

Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- ustawy o kierujących pojazdami,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o opłacie skarbowej,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu karno-wykonawczego (w zakresie cofania uprawnień do kierowania pojazdami),

- ustawy o ochronie informacji niejawnych ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- wymagane akty wykonawcze do powyższych ustaw.

Reklama

Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o składanie dokumentów do 11 sierpnia do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce przy pl. gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Wyświetleń: 971 komentarze: 1
07.08.2020, 09:13r. Drukuj
Powrót


Jan @ 21:51, 07.08.2020

IP: 37.128...126

Prawnika szukają, czy jakiegoś idioty udającego,że zna te wszystkie ustawy z komentarzami.Wymagania są od czapy,pewnie ustawione pod znajomego króliczka.