środa, 23 września 2020 r., imieniny Bogusława, Tekli, Liberta

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Praca w ostrołęckim ratuszu. Miasto szuka dyrektora

Prezydent Łukasz Kulik ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Osoby zainteresowane zatrudnieniem mogą składać wymagane dokumenty do poniedziałku 10 sierpnia do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów przy pl. Bema 1.

Wymagania niezbędne:

Reklama - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie: wyższe,

- doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

Reklama - prawa pracy, w tym Kodeksu pracy,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- ustawy prawo zamówień publicznych. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o składanie dokumentów do dnia 10 sierpnia do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce znajdującego się przy pl. gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 1762 komentarze: 0
07.08.2020, 09:36r. Drukuj
Powrót