środa, 23 września 2020 r., imieniny Bogusława, Tekli, Liberta

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Pogotowie ratunkowe pod nasz dom wyśle dyspozytor z... Siedlec. Dobra zmiana czy polityczna walka?

Sprawa likwidacji dyspozytorni karetek w Ostrołęce powróciła po wyborach. Opozycja mówi, że likwidacja jest nielogiczna, a polityczna. Dyspozytornią na naszym trenie zarządza bowiem polityk PO. Wojewoda z PiS twierdzi jednak, że to dobra zmiana, która nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Od 1 stycznia 2021 r. Mazowsze ma zostać podzielone nie na 5 jak dotychczas, a tylko na 3 rejony operacyjne. Wojewoda mazowiecki planuje likwidację rejonów obsługiwanych obecnie przez stację pogotowia w Płocku i ostrołęcki Meditrans. 

Reklama

W Meditransie obecnie są trzy stanowiska dyspozytorów, obsługiwane całodobowo. W związku z tym, że czynność ta wymaga dużego skupienia, dyspozytorzy mają skrócony czas pracy. Na jedno stanowisko przypada sześć osób pracujących na zmiany. Aby obsłużyć trzy stanowiska w dyspozytorni, Meditrans zatrudnia 18 pracowników. Oprócz nich w zakładzie pracują też inne osoby, np. kierownik, księgowa, informatyk czy łącznościowiec. Likwidacja zakładu wiązałaby się z utratą pracy dla łącznie ponad 20 osób pracujących w dyspozytorni oraz w jej otoczeniu.

Dla mieszkańców północnego Mazowsza, w tym również dla Ostrołęki i naszego powiatu, zmiany, które zaproponował wojewoda mazowiecki oznaczałyby jedno: o wysłaniu karetki decydować będzie dyspozytor z Siedlec, Warszawy lub Radomia.

Nowa Wieś, tylko która?

I tu może być problem. Dyspozytorzy np. siedleccy nie znają tak dobrze topografii naszego regionu, jak ci ostrołęccy. Czy dyspozytor z Siedlec poprawnie wywnioskuje ze zgłoszenia mieszkańca, o którą dokładnie miejscowość chodzi i przekaże informację załodze pogotowia ratunkowego? W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda.

- Jest to fatalny pomysł ze szkodą dla mieszkańców subregionu ostrołęckiego. Może się on odbić tym, że czas dojazdu karetki może wydłużyć się przez to, że ludzie którzy będą kierowali te karetki, nie mają rozeznania terenu. Jest to szkodliwa decyzja dla mieszańców - powiedział nam Mariusz Popielarz, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił też Mirosław Dąbkowski, dyrektor SP ZOZ Meditrans Ostrołęka.

- Obecny system Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim funkcjonuje bardzo sprawnie i naszym zdaniem tak powinno pozostać. Likwidacja Dyspozytorni Medycznej w Ostrołęce i przeniesienie dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do oddalonego Radomia czy Siedlec, może spowodować zapaść systemu PRM z uwagi na komasację dużej ilości ludzi oraz sprzętu w jednym odległym miejscu. Dziwić może centralizacja zwłaszcza w czasie pandemii. Dziwić może również tak drastyczna reforma akurat sprawnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Dyspozytorzy medyczni w odległych miejscach nie będą znać topografii terenu oraz infrastruktury medycznej, co może znacząco pogorszyć sytuacje pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej. Zwiększy się ryzyko krytycznych awarii technicznych. Reasumując planowana reforma może stanowić realna zagrożenie naszego regionu. Należy nadmienić, iż w skutek reformy w Ostrołęce ulegnie likwidacji ponad 20 stanowisk pracy - przekazał nam dyrektor Dąbkowski.

Zaniepokojenia tą sytuacją nie kryje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

- To dezorganizacja funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Mazowsza. Obecny system sprawdza się bardzo dobrze. Zwłaszcza teraz, gdy można powiedzieć, że jesteśmy cały czas na linii frontu w walce z koronawirusem. Wprowadzanie zmian w takim momencie i w tak krótkim czasie jest absurdalne.  

Reklama

Obecnie na Mazowszu funkcjonuje 5 rejonów operacyjnych obsługiwanych przez pięć dyspozytorni medycznych zlokalizowanych w: Warszawie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Podział ten jest dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu.

Zgodnie z przedstawionymi przez wojewodę mazowieckiego założeniami reorganizacji od 1 stycznia 2021 r. zlikwidowane mają być dwa rejony - 14/02 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz 14/05 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. W skład pierwszego wchodzi 9 powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, nowodworski oraz miasto Płock. Z kolei w skład drugiego - 6 powiatów: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski i miasto Ostrołęka.

Wprowadzenie takiego rozwiązania nie znajduje oparcia w aktualnych potrzebach systemu. Marszałek Adam Struzik zauważa, że "Zlikwidowanie dwóch z pięciu rejonów operacyjnych wywoła niepotrzebny w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju chaos i stanowi zagrożenie dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza. Ponadto, scentralizowanie dużej liczby osób, w tym dyspozytorów i personelu medycznego, w czasie pandemii znacząco zwiększa zagrożenie epidemiczne. Wyłączenie dużej dyspozytorni np. z powodu kwarantanny personelu lub dekontaminacji dyspozytorni może zagrozić prawidłowemu działaniu systemu ratownictwa medycznego." 

W związku z powyższym, radni województwa mazowieckiego apelują o pozostawienie funkcjonowania dotychczasowych pięciu dyspozytorni medycznych i odłożenie wszelkich zmian w zakresie funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne do czasu ustabilizowania sytuacji zdrowotnej związanej z COVID 19. 

Wojewoda mazowiecki uspokaja

Rozwiązania, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia, były testowane od 2017 r. Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne). 

- Wdrożenie Systemu WDPRM oznacza, że zgłoszenie może obsłużyć dyspozytor z dowolnego miejsca w Polsce. Osoba pracująca w Warszawie czy w Radomiu dysponuje tymi samymi danymi w zakresie dostępnych zespołów ratownictwa medycznego, co dyspozytor z sąsiedniego województwa.  Najważniejszy jest czas dojazdu karetki, a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Podkreślam z całą stanowczością, że bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone. System jest cały czas doskonalony, żeby czas dojazdu skracać. System pozwala na sprawniejszą pomoc zwłaszcza w zdarzeniach z udziałem znacznej liczby poszkodowanych, np. wypadkach drogowych kiedy trzeba dysponować więcej zespołów oraz koordynować zdarzenie z innymi służbami w tym przy udziale Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który również w swojej pracy korzysta z tego systemu. Obecne  zmiany są kontynuacją procesu rozpoczętego przed wieloma laty. Warto podkreślić, że mimo zmniejszenia liczby dyspozytorni, w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 200 - wyjaśnił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Reklama

Coraz mniej dyspozytorni na Mazowszu

Proces zmniejszenia liczby dyspozytorni na Mazowszu rozpoczął się w 2011 r. Wówczas z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało - 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu 6 rejonów operacyjnych. W Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego na 2019 rok dostosowano liczbę rejonów operacyjnych do liczby funkcjonujących dyspozytorni. Od 2021 roku utworzone zostaną 3 dyspozytornie (Warszawa, Radom, Siedlce).

- Decyzja co do lokalizacji, w których pozostawione będą dyspozytornie medyczne opierała się m.in. o możliwości infrastruktury. Dyspozytornie medyczne w Ostrołęce i Płocku są jednymi z najmniejszych w województwie. Zaproponowana stopniowa centralizacja do 3 dyspozytorni medycznych, uwzględnia zapewnienie ciągłości realizacji zadań dyspozytorów medycznych wobec mieszkańców i osób przebywających na terenie województwa mazowieckiego - zapewniono w stanowisku wojewody Mazowsza.

Podobne zamiany chciał wprowadzić poprzednik Konstantego Radziwiłła, Zdzisław Sipiera. Projekt z 10 grudnia 2018 r. zakładał likwidację dwóch dyspozytorni i przejęcie obsługiwanego terenu przez pozostałe dyspozytornie. Zmiany miały objąć także Ostrołękę i powiat. Radni Mazowsza wówczas również sprzeciwiali się takiej organizacji ratownictwa medycznego na terenie województwa.

- Projekt jest bardzo niekorzystny dla ostrołęckiego Meditransu, a przede wszystkim dla pacjentów. Wiąże się to z utratą pracy dla co najmniej 20 osób pracujących w dyspozytorni oraz w jej otoczeniu. Następnie należy liczyć się z likwidacją ostrołęckiego zakładu, który jako jeden z niewielu publicznych zakładów w Ostrołęce znacząco rozwinął się w ostatnich latach. Obecnie obejmuje swoim zakresem działania sześciu powiatów, zapewnia wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zapewnia stabilne zatrudnienie pracownikom - powiedział nam wówczas Mirosław Dąbkowski, dyrektor SP ZOZ Meditrans Ostrołęka.

Reklama

Opozycja twierdzi jednak, że nie chodzi wcale o dobro pacjenta, lecz o rozbicie przez PiS zakładu, w którym pracę znalazło wiele osób związanych z Platformą Obywatelską.

Pojawiają się też plotki, że o likwidację dyspozytorni w Ostrołęce i przeniesienie jej do Siedlec zabiegał wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, z okręgu siedlecko-ostrołęckiego. Podobna sytuacja była z budową elektrowni w Ostrołęce, której inicjatorem był minister Krzysztof Tchórzewski, również z tego samego okręgu. Jak się później okazało, węglowy projekt upadł.

Lokalni politycy mówią w kuluarach, że utrata dyspozytorni w Ostrołęce to dalsza degradacja naszego miasta i zwiększanie ważności pozostałych ośrodków w województwie mazowieckim.

Odsłon: 8561 komentarze: 59
16:34, 15.09.2020r. Drukuj
Powrót


Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:51, 15.09.2020

IP: 78.152...118

"Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wyglosić
lecz zacząć muszę nie od konkretów, lecz od przeprosin.

Skruszon szalenie o przebaczenie pokornie proszę,
że troszkę pieprzna będzie balladka, którą wygłoszę,

lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę,
to wybaczycie mi - Panie, Panowie, raz jeden jeszcze.

Otóż: faceci wokół się snują co są już tacy,
że czego dotkną, zaraz popsują. W domu czy w pracy

gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym.
Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek,

bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę:
"Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?"

Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci
do jakiejś sprawy, co jest na oko nie do popsucia...

Już się prężą mózgów szeregi, wzrok się pali,
już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.

A oni myślą w ciszy domowej lub w mózgów treście:
"Co by tu jeszcze tego... Panowie? Co by tu jeszcze?"

Lecz choć im wszystko jak z płatka idzie - sprawnie i krótko,
czasem faceci, gdy nikt nie widzi westchną cichutko.

Bo mając tyle twórczych pomysłów, tyle zdolności,
boją się, by im czasem nie przyszło tkwić w bezczynności.

A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszczem:
"Jak długo można pieprzyć, Panowie? No jak długo jeszcze?!"

Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec.
Okażmy serce dla tych facetów, zewrzyjmy dłonie, weźmy się w kupę,
bo w tym jest sedno, drodzy rodacy by się faceci czuli potrzebni
w domu i w pracy.

Niechaj ta myśl im wzrok rozpłomienia, niech zatrą ręce,
że tyle jeszcze jest do spieprzenia, a będzie więcej."

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:58, 15.09.2020

IP: 217.146...86

Czekam na reakcję posła, senatora i opozycyjnych radnych.

Iwona @ 17:01, 15.09.2020

IP: 5.173...173

Bardzo dobra zmiana biorąc pod uwagę ile zarabiali w Meditransie osoby wsadzone tam po linii partyjnej...

Dyspozytor z Siedlec tak samo będzie skuteczny jak z Ostrołęki...

Brawo PiS @ 17:02, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Elektrownia wstrzymana, muzeum zamknięte... Teraz i karetek się nie doczekamy.
Niech rząd PiS dalej wszystko wstrzymuje i zamyka w Ostrołęce.

do Iwona @ @ 17:04, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Taka pani mądra, a co zrobią z dyspozytorami z Ostrołęki? Ile miejsc pracy do zlikwidowania? Ile tragedii rodzinnych? Pozamykać wszystko i przenieść do Siedlec.

do madrych @ 17:10, 15.09.2020

IP: 79.185...52

10 maj wybory ??? pan miler Premier Morawiecki praworzadnosc w PE kto robi lgtb krzywde w Polsce kto ciag dalszy atak za atakiem na nasz Polakow i Katolikow wyzywajcie dalej ublizajcie i cieszcie sie z tego

Kenol @ 17:22, 15.09.2020

IP: 178.235...104

Nieźle kombinują.Czyli trza rozumieć,iż karetka będzie gnała z Siedlec do Ostrołęki,by przewieźć chorego z ul.Popiełuszki do naszego szpitala na JPII?Niech ich wszystkich szlag!

Brawo PiS @ 17:24, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Następny etap to zamknięcie szpitala w Ostrołęce, bo po co tutaj szpital jak jest w Radomiu i Płocku.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 17:30, 15.09.2020

IP: 217.146...86

Cyt.:
"Bardzo dobra zmiana biorąc pod uwagę ile zarabiali w Meditransie osoby wsadzone tam po linii partyjnej..."

Mam nadzieję, że to właśnie do Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich nie trafi, a w efekcie nie zdąży na czas karetka, kierowana przez dyspozytora nie znającego terenu, który np. na słowa "na obwodnicy obok Prefabetu", zrobi wielkie oczy - tego Ci życzę.

tl @ 17:41, 15.09.2020

IP: 188.146...189

Brawo PiS @ 17:02, bardzo dobrze, że budowa ostatniej elektrowni węglowej wstrzymana ze względu na nową politykę klimatyczną unii, źle, że muzeum jest nieprzekazane i zamknięte.

do tl @ @ 17:47, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Nowa polityka klimatyczna nie obowiązuje Polski, Polska może budować co sobie życzy, wręcz powinna, a zamykamy polskie kopalnie. Teraz dyspozytornie i szpitale.

tokfm pl 14.12.2019 11:16

"Nie" Polski ws. neutralności klimatycznej do 2050 roku. "Strzał w stopę, tragiczna decyzja"

Polska jako jedyna ze wszystkich członków Unii Europejskiej nie podpisała się pod zobowiązaniem osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. To główny cel tak zwanego "zielonego ładu" ogłoszonego przez Komisję Europejską.

optymista @ 17:58, 15.09.2020

IP: 95.49...83

"poseł" i reakcja laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing

MANIEK Z Centrum @ 17:59, 15.09.2020

IP: 5.173...85

Wszystko dobrze tylko czemu ma służyć ten pośpiech? Mają czas na koncentracje dyspozytorni jeszcze do końca 2027 roku. Czemu w czasie pandemii i dużego prawdopodobieństwa wyłączenia dyspozytorni z powodu COVID dąży się do ich koncentracji? A co z personelem pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, co za idiota próbuje im nadać barwy polityczne? Oni robią swoją robotę. Gdzie znajdą zatrudnienie? Będą jeździć do Warszawy? Siedlec? czy może do Radomia? Częśc z nich pracuje kilkadziesiąt lat na tym stanowisku dyspozytora i na tym się znają najlepiej, Już widzę jak dyspozytor z Siedlec wysyła karetkę do wzywającego 80 latka na ulicę Berlinga czy Gorbatowa. Te nazwy nadal funkcjonują w głowie naszych mieszkańców. Pozdrawiam Wojewodę

Prorok @ 18:39, 15.09.2020

IP: 94.254...21

Wyobraźcie sobie sytuację w której jeden z siedleckich dyspozytorów łapie COVID-19. Cała dyspozytornia na kwarantannie i zostają tylko 2, które muszą obsłużyć CAŁE MAZOWSZE!!! A jeżeli odpadnie jeszcze jedna i zostanie tylko jedna? Centralizacja w takiej chwili to równie poroniony pomysł co budowa elektrowni węglowej w Ostrołęce. Oby wojewodą też się zajął prokurator.

Prawy i Sprawiedliwy @ 18:49, 15.09.2020

IP: 37.248...153

To kolejny policzek wymierzony w rumiane lico posła. Jak nie CBA w domu, to chcą żeby mu wyborcy powymierali z braku pomocy.

tl @ 19:01, 15.09.2020

IP: 188.146...189

do tl @ @ 17:47, dobrze, że rząd Polski chce włączyć się w nową politykę klimatyczną Unii i rezygnuje z budowy ostatniej elektrowni węglowej w Polsce.

Polska może wszystko budować, ale chce tego, co chce Unia, chce odejścia od węgla.

Bardzo dobrze.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 19:05, 15.09.2020

IP: 78.152...118

Cyt.:
"chce odejścia od węgla"

Tępy naziolu, to dlaczego, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, nie podpisała nowej polityki klimatycznej?

jkhkhkhj @ 19:46, 15.09.2020

IP: 95.49...238

Jak coś działa dobrze to wystarczy tam wpuścić pisssssssssssss od razu zrobią porządek jak ze stadniną koni w janowie

Suweren @ 19:53, 15.09.2020

IP: 78.152...27

Chyba wojewoda dogadał się z klerem. Zanim Siedlce np podejmie decyzję i się dodzwonić może minąć dłuższy czas , a to spowoduje śmierć pacjenta. a jak z karetkami ile decyzji podejmują dyspozyt np. z Ostrołęki i ile to zajmuje im czasu ,średnio.

do tl @ @ 20:24, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Dotarliśmy do sedna sprawy.

konkluzja

PIS nie chce wybudować w Ostrołęce elektrowni węglowej, zamyka kopalnie, nie chce otworzyć muzeum i zamyka dyspozytornie karetek dla mieszkańców Ostrołęki i okolic?

Chory @ 20:52, 15.09.2020

IP: 188.146...243

Baza pojazdów pozostanie w tym samym miejscu, czyli nic się nie zmieni, czy dzwoni z Ostrołęki czy z Siedlec jedna chwala, karetka jest wysyłana a ten sam kierowca i tak musi dotrzeć pod wskazany adres

do ignorantów @ 21:04, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Chory @ 20:52, Nie masz pojęcia o czym piszesz?

Dramat w ratownictwie medycznym. 30 proc. mniej karetek z lekarzami. "Do wielu przypadków nie jeździmy"
Coraz gorsza sytuacja w ratownictwie medycznym. Brakuje wielu lekarzy, a do chorych jeździ coraz mniej karetek. Kilka dni temu lekarz z karetki pogotowia został znaleziony w szpitalu w Wieluniu z objawami udaru. – To efekt przepracowania – mówią jego koledzy. Solidaryzują się z nimi ratownicy z całej Polski i od kilku dni tworzą mapę nieprawidłowości w systemie ratownictwa.

- Już teraz do wielu nagłych przypadków nie jesteśmy w stanie wyjechać. Tylko czekam, aż ludzie zaczną nas obarczać winą za śmierć bliskich, bo karetka nie dojechała. A nam po prostu brakuje ludzi. Karetki stoją puste, bo nie ma kto jechać do chorego – mówi nam ratownik z południa Polski.

By pokazać ludziom, jak dramatyczna jest sytuacja w ratownictwie medycznym, na facebookowym profilu "To nie z mojej karetki" powstała mapa nieprawidłowości.

"Kierowcy-ratownikowi medycznemu próbowano odebrać premię za uszkodzenie (zarysowanie, kołpak itp.) karetki podczas jazdy na ratunek życia. Na pokładzie znajdował się 4 latek po reanimacji".

tl @ 21:10, 15.09.2020

IP: 188.146...189

do tl @ @ 20:24, dobrze, że PiS zgodnie z polityką klimatyczną Unii nie chce budowy ostatniej elektrowni węglowej w Polsce,
dobrze, że PiS chce odejścia od węgla i chce zamykać kopalnie zgodnie z polityką klimatyczną Unii,
źle, że miasto nie otwiera nieprzekazanego muzeum,
dobrze, że baza pojazdów ratowniczych pozostanie w tym samym miejscu, czyli nic się nie zmieni dla mieszkańców Ostrołęki i okolic, karetka jest wysyłana, by dotrzeć pod wskazany adres.

do tl @ @ 21:17, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Skąd wiesz, że nic się nie zmieni jak właśnie się zmienia , bo zamykają dyspozytornie i mnóstwo osób z wieloletnim doświadczeniem mieszkańców Ostrołęki, którzy płacą tu podatki stracą pracę? Co z ich rodzinami? Co z chorymi do których nie dotrze karetka? Co ze szpitalem? Czy zostanie zamknięty jak kopalnie? I trzeba będzie jeździć się leczyć w nagłych przypadkach do Radomia czy Płocka. Czemu wydano 30 milionów złotych na muzeum jak brakuje karetek i zamyka się dyspozytornie?

tl @ 21:20, 15.09.2020

IP: 188.146...189

do tl @ @ 21:17, nic się nie zmieni z dotarciem karetki do chorych. Baza karetek zostaje.

do tl @ @ 21:23, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Czemu wydano 30 milionów złotych na muzeum jak brakuje karetek i zamyka się dyspozytornie? A jak ktoś w Siedlcach się pomyli i ktoś umrze, bo karetka nie dotrze na czas to czy ten co zamyka dyspozytornie trafi do więzienia?

Q @ 21:34, 15.09.2020

IP: 176.109...145

Zmieni się i to sporo. Przykład sprzed kilku lat, gdy informacja telefoniczna została przeniesiona z Ostrołęki do Ciechanowa. Dzwonię na 913 i proszę o podanie nr telefonu do szpitala na Sienkiewicza ( był jeszcze oddział zakaźny). Pani mi mówi, że w Ostrołęce nie ma szpitala przy takiej ulicy. tłumaczę, że mieszkam niedaleko i wiem, że jest na pewno. Pani odpowiada, że nie wie o czyms takim, bo pracuje w Ciechanowie a nie w Ostrołęce.

tl @ 21:42, 15.09.2020

IP: 188.146...189

do tl @ @ 21:23, masz tu wyjaśnienie:
"Wdrożenie Systemu WDPRM oznacza, że zgłoszenie może obsłużyć dyspozytor z dowolnego miejsca w Polsce. Osoba pracująca w Warszawie czy w Radomiu dysponuje tymi samymi danymi w zakresie dostępnych zespołów ratownictwa medycznego, co dyspozytor z sąsiedniego województwa. Najważniejszy jest czas dojazdu karetki, a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Podkreślam z całą stanowczością, że bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone. System jest cały czas doskonalony, żeby czas dojazdu skracać. System pozwala na sprawniejszą pomoc zwłaszcza w zdarzeniach z udziałem znacznej liczby poszkodowanych, np. wypadkach drogowych kiedy trzeba dysponować więcej zespołów oraz koordynować zdarzenie z innymi służbami w tym przy udziale Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który również w swojej pracy korzysta z tego systemu. Obecne zmiany są kontynuacją procesu rozpoczętego przed wieloma laty. Warto podkreślić, że mimo zmniejszenia liczby dyspozytorni, w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 200 - wyjaśnił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł."

do tl @ @ 21:46, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Jak ktoś umrze ponieważ w karetka nie dotrze na czas do mieszkańca Ostrołęki i okolic czy wojewoda Konstanty Radziwiłł będzie pociągnięty do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta?

do tl @ @ 22:07, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 25 sierpnia 2020 r. do: 4 grudnia 2020 r.


Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci]

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wielebny @ 22:08, 15.09.2020

IP: 95.197...209

Zostawcie tl w spokoju. Niech sobie pisze. Ma od literki kilka groszy, niech zarabia jak płatna panna. Co kto lubi.

Dyskusje z trollem staeiają was na tym samym poziomie co jego. Chcecie pukać w dno od spodu?

da @ 22:31, 15.09.2020

IP: 5.172...48

Opozycja sama twierdzi że w MEDITRANSIE pracę znalazło wiele osób związanych z Platformą Obywatelską, czyli też obsadzali stanowiska po partyjnej linii, nie są lepsi od PIS.
A jeśli chodzi o dyspozytorów, to oczywiście źle że stracą pracę, ale przypuszczam że dyspozytor z Siedlec będzie wiedział tyle o Ostrołęce co teraz dyspozytor z Ostrołęki np. o Wyszkowie.

do da @ @ 22:47, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Czyli co mieszkańcy Ostrołęki mają stracić pracę? bo praca należy się tym z Siedlec? A który to z Siedlec robi zakupy w Ostrołęce? Płaci podatki w Ostrołęce? Ma znajomych, przyjaciół, rodzinę w Ostrołęce? Czy kolejni specjaliści muszą opuścić Ostrołękę?

minister Kraska @ 22:48, 15.09.2020

IP: 176.109...81

Po co wam szpital w Ostrołęce jak mamy dwa w Siedlcach ?

Ziom @ 22:50, 15.09.2020

IP: 94.254...52

Jeszcze w kilku ostrołęckich instytucjach trzeba poczyscic 😋😋😋

Brawo PiS @ 22:51, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Następny etap szpital w Siedlcach, bo tam mamy dyspozytornie?

do tl @ @ 23:27, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Czy PIS zamknie szpital w Ostrołęce, bo w innych miastach są zamykane?

do tl @ @ 23:28, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Przez ostatnie cztery lata zlikwidowano w Polsce 69 szpitali

Oddział ginekologiczno-położniczy w Zakopanem, chirurgia dziecięca we Włocławku, chirurgia w Wodzisławiu Śląskim. Tylko 1 października Polacy dowiedzieli się o zamknięciu trzech szpitalnych oddziałów. To jedynie wierzchołek problemu. Przez ostatnie cztery lata zniknęło z Polski 69 szpitali.

Xcv @ 23:50, 15.09.2020

IP: 94.254...255

Jak czytam te komentarze to wątpię że w Ostrołęce są ludzie inteligentni 😑

do wyżej @ 23:54, 15.09.2020

IP: 79.185...228

Najlepiej pozamykać wszystko i wszystkich zwolnić, Ostrołękę zaorać, bo są Siedlce zarządzane przez PIS? A Ostrołęka to nie Polska? A mieszkańcy to nie Polacy?

Xcv @ 00:50, 16.09.2020

IP: 94.254...255

Ty tylko to potwierdzasz. Uwierzę mi, że mam gdzieś PiS po psl i itd. Ale ty tylko widzisz takie coś

ajm @ 10:53, 16.09.2020

IP: 5.173...105

Jak zwykle pod newsami dot. likwidacji podmiotów w Ostrołęce pytam: gdzie poseł?, gdzie senator?, gdzie ostrołęcki pis?gdzie miejscy, sejmikowi radni? Przecież poseł nr1 na liście pis z okręgu ostrołęcko siedleckiego też reprezentuje Ostrołękę (skoro nasz ma wszystko gdzieś, a w szczególności Ostrołękę) i o głosy u nas zabiegał do qrwy nędzy! Czy kiedykolwiek doczekam newsa, że do Ostrołęki zostanie przeniesiony jakiś podmiot, np. z siedlec czy innego ciechanowa? Szanowni Ostrołęczanie czas dokonać radykalnych zmian, pogonić towarzystwo i postawić na takich, którzy przywrócą świetność naszego miasta. Przypominam, że to miasto po I wojnie w ciągu kilkunastu lat podniosło się ze zgliszczy, w ciągu ok 30 lat w drugiej połowie XX wieku dynamicznie się rozwijało. A teraz?

Tolek @ 12:14, 16.09.2020

IP: 188.147...230

Walki politycznej ciąg dalszy pieniadz,pieniądz i jeszcze raz pieniądz a ten szary obywatel na samym końcu.
Przyjazne państwo dla ludzi zdrowych i patologi leżącej i produkującej bachory.

Wiszący Dzik @ 13:19, 16.09.2020

IP: 83.24...109

No to mówię: Ostrołęka jest powoli "wygaszana". Juz ktoś zrócił na to uwagę że "Tepsa" została przeniesiona do Ciechanowa. Tory nam remontują do.... Chorzel zamiast do Warszawy. O elektrowni to nawet żal wspominać ( ja jestem za , skoro świat cały buduje węglówki aż furcy, to co to da że się jednej nie zbuduje?). No iść się tylko powiesić. W Japonii chyba się 40 węglówek buduje.Po Fukuszimie oni atomem już się "nacieszyli".

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:24, 16.09.2020

IP: 217.146...87

Cyt.:
"Po Fukuszimie oni atomem już się "nacieszyli"."

A, co to ma wspólnego a energetyką w Polsce czy Europie, czyżbyśmy byli w strefie aktywności sejsmicznej?

HenDyk @ 14:28, 16.09.2020

IP: 188.146...165

Jeżeli już dojdzie do podziału województwa mazowieckiego, tu apel do parlamentarzystów i wszystkich zainteresowanych samorządowców oraz polityków, należy walczyć aby siedziba przyszłego Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego była w Warszawie, a nie gdzieś w dalekim Radomiu. Takie rozwiązania stosuje się w gminach wiejskich okalających miasto będące oddzielną gminą, a których władze samorządowe mają siedzibę w tym mieście. Przy takim rozwiązaniu zapędy Radomia bycia stolicą województwa zostaną powstrzymane.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:04, 16.09.2020

IP: 217.146...87

Ostrołęka, nikogo z nich nie interesuje, ich interesuje, jakby tu zrobić, żeby PiSiorom dostarczyć więcej głosów, w wyborach - jak im będzie wychodziło z kalkulacji, że stolicą tego nowego okręgu będzie Bytom albo Kołobrzeg, to zrobią ją w Bytomiu lub Kołobrzegu, a "ciemny lud", będzie się z tego cieszył.

Jedyna nadzieja w samorządach, bo to przecież dzięki nim, nie wypalił pomysł Pisiorów i Sasina, odłączenia "obwarzanka" od Warszawy.

Ja @ 16:53, 16.09.2020

IP: 188.146...40

Skrocony czas pracy dyspozytora.....hhahaha z 3 dobowych na 2 dobowe hahaha jednym ciągiem i dalejj na podstacje jak Zając myk myk

do jk jk jk jk @ 19:39, 16.09.2020

IP: 79.185...186

ty dalej ?blizasz na m Kurpsiom czyn d tak dalej w?edni ?udzie w v akcji my to nie ludziue tylko niewiem cooooooooooooooooooooooooo

do jk @ 19:41, 16.09.2020

IP: 79.185...186

tylko nie pisiorow madry czl;eku dalej ublizasz niby czleku niby polaku niby ???????????

do jk @ 19:43, 16.09.2020

IP: 79.185...186

my to nie ludzie ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????

do m,adego jk @ 19:46, 16.09.2020

IP: 79.185...186

ublizaj dalejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

dziekiPiS @ 07:46, 17.09.2020

IP: 46.170...1

Kilkadziesiąt miejsc pracy pójdzie z Ostrołęki do Radomnia albo Siedlec - na zawsze.

dolar @ 08:00, 17.09.2020

IP: 94.75...19

a może niech się wypowie jakiś dyspozytor? Nie jest problemem dojechać do pracy na dobę do warszawy za stawkę 50/h, bez przesady... zmienią tylko miejsce pracy z ostrołęki na warszawę lub siedlce. co to jest 120km? 2h jazdy

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:07, 17.09.2020

IP: 78.152...118

Cyt.:
"Nie jest problemem dojechać do pracy na dobę do warszawy za stawkę 50/h"

Hmm, to może wytłumacz mi, co ma na celu ta zmiana, skoro chcesz płacić 50 zł/h, a pracownicy mieliby tracić dodatkowe 4 godziny na dojazd - widzisz w tym jakiś sens?

Dolek @ 08:10, 17.09.2020

IP: 31.0...159

No cóż, - według KAŻDEJ władzy jesteśmy peryferyjnym miasteczkiem bez żadnego znaczenia. Przypominają o nas sobie wyłącznie przed wyborami bo " głosów potrzeba ". Smutne to ale prawdziwe.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:19, 17.09.2020

IP: 217.146...86

Dolek, teraz dodatkowo jesteś "nie z nimi", a więc "przeciw nim".

Z obiecanej estakady, nie został nawet strzępek - dobrze, że zabiorą pod swoja kuratelę to muzeum, nowej historii Polski, gdzie ban/dytów będą taśmowo przerabiać na bohaterów - mam wszak nadzieję, że zwrócą miastu, każdą złotóweczkę, którą musiało zapłacić za ten chory pomysł, a który miał nie kosztować miasta nic, o czym zapewniał, przed wyborami w 2016 roku, niejaki Kotowski, a w jego imieniu, na forum niejaki Tępy naziol i reszta PiSowskiej "ujadającej sfory".

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:22, 17.09.2020

IP: 217.146...86

Cyt.:
"Miasto w latach 2015-2019 poniosło nakłady finansowe w wysokości 1.596.700 zł, w tym w poszczególnych latach:

1. 2015 r. - 80.000 zł,

2. 2016 r - 200.000 zł,

3. 2017 r. - 346.700 zł,

4. 2018 r. - 335.000 zł,

5. 2019 r. - 635.000 zł."

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:56, 17.09.2020

IP: 217.146...86

Cyt.:
"zmienią tylko miejsce pracy z ostrołęki na warszawę lub siedlce"

Czyli płacony przez nich podatek PIT, też przejdzie z nimi.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót