niedziela, 5 grudnia 2021 r., imieniny Saby, Kryspiny, Wilmy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Fundusz sołecki w gminie Czarnia. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane?

Remont budynku remizo-świetlicy w Badysiach, rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk, czy zakup wiat przystankowych w sołectwie Długie - to tylko niektóre inwestycje, które powstaną w gminie Czarnia w 2021 roku dzięki funduszowi sołeckiemu. 

Urząd Gminy Czarnia podał wykaz inwestycji i zadań, jakie zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na terenie poszczególnych sołectw w 2021 roku.

Reklama

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Na zrealizowanie tych inwestycji 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego mogą liczyć mieszkańcy gminy Czarnia:

Sołectwo Bandysie

30 795,08 zł przeznaczy na:

- kultywowanie pamięci patriotów powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć,

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Bandysie,

- remont budynku remizo-świetlicy w Bandysiach.

Sołectwo Brzozowy Kąt

19 055,82 zł przeznaczy na:

- zakup, rozplantowane i wyrównanie żwiru w sołectwie Brzozowy Kąt,

- urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na działce gminnej nr 307 we wsi Brzozowy Kąt.

Sołectwo Cupel

13 814,10 zł przeznaczy na:

- zagospodarowanie działki gminnej nr 198 w sołectwie Cupel.

Reklama

Sołectwo Cyk

20 912,26 zł przeznaczy na:

- rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk,

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Cyk.

Sołectwo Czarnia

32 869,92 zł przeznaczy na: 

- sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leżącej na działce geodezyjnej nr 314 w sołectwie Czarnia,

- dzielnica Budy Czarnieńskie - na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 250215 W w sołectwie Czarnia, leżącej w dzielnicy Dunaj,

- sporządzenie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwie Czarnia,

- zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 78/13 w sołectwie Czarnia.

Sołectwo Długie

25 389,56 zł przeznaczy na:

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Długie,

- zakup wiat przystankowych w sołectwie Długie,

- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Długie,

- zagospodarowanie działki nr.363/2 w sołectwie Długie.

Sołectwo Michałowo 

14 250,91 zł przeznaczy na:

- budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej na działce gminnej nr 29 w sołectwie Michałowo,

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Michałowo.

Sołectwo Rutkowo

18 400,60 zł przeznaczy na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego etap III w sołectwie Rutkowo,

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru na zjazdy w sołectwie Rutkowo.

Sołectwo Surowe

54 601,20 zł przeznaczy na:

- wdrożenie elektronicznego powiadamiania SMS mieszkańców sołectwa Surowe,

- budowę parkingu na działce nr 2076 przy Szkole Podstawowej w Surowem,

- zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru w sołectwie Surowe,

- uzupełnienie wyposażenia altan w sołectwie Surowe, stojących na działce gminnej nr 2071/2.

Wyświetleń: 591 komentarze: -
17.10.2020, 10:21r. Drukuj
Powrót