sobota, 8 maja 2021 r., imieniny Stanisława, Lizy, Dezyderii

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wracamy do tematu: co z wypłatami "świadczeń covidowych" dla ostrołęckich medyków? Dyrekcja szpitala odpowiada

W ostatnim czasie kontaktowali się z nami pracownicy ostrołęckiego szpitala, którzy informowali, ze do chwili obecnej nie otrzymali tzw. "świadczenia covidowego" za walkę z pandemią. Dodatek miał został wypłacony do końca grudnia 2020 roku. Do sprawy odniosła się dyrekcja szpitala. 

Docierały do nas sygnały, że zatrudnieni w ostrołęckim szpitalu medycy do tej pory nie otrzymali obiecanego przez rząd w listopadzie 2020 roku tzw. "dodatku covidowego". Świadczenie pieniężne przysługuje pracownikom służby zdrowia w zamian za walkę z pandemią na pierwszej linii frontu.Jak informowali nas medycy, świadczenia otrzymali już m.im. lekarze i pielęgniarki ze szpitali w Łomży i Przasnyszu.

Reklama

Zapytaliśmy ostrołęcki szpital, co jest przyczyną opóźnień w wypłacie świadczeń. Z odpowiedzi wynika, że placówka przesłała już do NFZ listę uprawnionych do dodatku osób i oczekuje na przelanie środków z funduszu.

- W odpowiedzi na korespondencję dotyczącą wypłaty tzw. "świadczenia covidowego" uprzejmie informuję, że szpital rozpoczął przygotowania do wypłaty niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o takiej możliwości. Do szpitala wpływały różne często rozbieżne interpretacje wydane przez Ministerstwo Zdrowia i powielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kierownicy medyczni zgłaszali personel pracujący w narażeniu na COVID-19. Tak przygotowane dokumenty zostały przesłane do NFZ, który weryfikuje prawidłowość. na bieżąco są rozwiewane wątpliwości aby nie doszło do sytuacji nieprawnie pobranych środków publicznych. Po zatwierdzeniu wniosku i przelaniu środków z NFZ do szpitala, należne świadczenia będą wypłacone niezwłocznie - odpowiada Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

"Świadczenie covidowe" obiecane jeszcze w listopadzie

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o sto procent.

Reklama

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym: zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Wyświetleń: 5740 komentarze: -
19.01.2021, 15:51r. Drukuj
Powrót