wtorek, 2 marca 2021 r., imieniny Heleny, Henryka, Halszki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o wznowieniu terminu licytacji prawa własności nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 12 marca 2021 r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja Prawa własności nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonej: 07-405 Troszyn, Kurpie Szlachecki/Grucele, o łącznej powierzchni 9,6921 ha. Nieruchomość w obrębie msc. Grucele stanowi grunty rolne, niezabudowane. Nieruchomość w obrębie msc. Kurpie Szlacheckie stanowi grunty rolne zabudowane oraz pastwiska trwałe. Część działki jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 85 m 2, budynkiem garażowym, konstrukcji murowanej o pow. zabudowy 174m 2 oraz budynkiem stodoły, konstrukcji murowanej o pow. zabudowy 415 m 2.

Reklama

Nieruchomość należy do dłużnika:Jarosław Kurpiewski, Iwona Kurpiewska. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00081691/2. Suma oszacowania wynosi 453 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko zazezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Reklama

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza nr 1 w Ostrołęce

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 5

tel. (29) 691 71 55, 601 789 602

e-mail:

www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 7741 komentarze: 0
09:35, 23.02.2021r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

Rolexin
LUSAR
Carpexim

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter