wtorek, 18 maja 2021 r., imieniny Eryka, Aleksandry, Feliksa

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Przed nami sesja rady powiatu w trybie zdalnym

Na dzień 8 kwietnia br. została zwołana kolejna sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Radni mają do podjęcia szereg uchwał dotyczących m.in. budżetu, ustalenia przebiegu dróg powiatowych, ale też zapoznanie się ze sprawozdaniami czy informacjami dotyczącymi perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Sesja, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, odbędzie się w trybie zdalnym.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej Brzeźno-Pokrzywnica,

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej granica miasta Ostrołęki-Goworki,

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej Oborczyska-Bakuła,

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej miasta Ostrołęki-Dzbenin,

- określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse,

- udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka,

- wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Czerwin porozumienia w sprawie powierzenia tej jednostce samorządu terytorialnego prowadzenia zadania publicznego pn. "Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej  w miejscowości Czerwin" obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030,

- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok,

- założenia spółdzielni socjalnej.

Reklama

5. Zapoznanie z informacją pn. "Powiat Ostrołęcki w nowej perspektywie  finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027".

6. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji Rady Powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  

9. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

XXX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się w trybie zdalnym w czwartek 8 kwietnia br. Początek o godz.13.00.

 

 

 

 

Wyświetleń: 657 komentarze: -
05.04.2021, 09:51r. Drukuj
Powrót