poniedziałek, 17 maja 2021 r., imieniny Sławomira, Paschalisa, Weroniki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenia o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20 kwietnia br. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędą się licytacje prawa własności do nieruchomości.

1. Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności

nieruchomości należącej do dłużnika: Adam Piotr Pstrągowski. Nieruchomość rolna, niezabudowana oraz nieruchomość rolna, zabudowana: oborą murowaną, budynkiem gospodarczym murowanym i stodołą drewnianą. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,3264 ha i położona jest w obrębie: 07-407 Czerwin, Bobin, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00057108/2. Suma oszacowania wynosi 718.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 538.725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71.830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2. Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości należącej do dłużników: Adam Piotr Pstrągowski i Grażyna Pstrągowska. Nieruchomość rolna, niezabudowana, obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 35 i 130 o łącznej powierzchni 0,4200 ha, położonych: 07-407 Czerwin, Suchcice, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00064520/8. Suma oszacowania wynosi 13 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 066,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 360,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3. Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości należącej do dłużnika: Adam Piotr Pstrągowski. Nieruchomość rolna, niezabudowana, obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 18 i 84 o łącznej powierzchni 1,65 ha, położonych: 07-440 Goworowo w obrębie Nogawki i Damięty, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00026409/6. Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza w Ostrołęce

Ostrołęka ul. Kilińskiego 5

tel. (29) 691-71- 55, 601-789-602, e-mail: [email]ostroleka.cichon@komornik.pl[/email]

www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 13383 komentarze: -
07.04.2021, 08:41r. Drukuj
Powrót