poniedziałek, 17 maja 2021 r., imieniny Sławomira, Paschalisa, Weroniki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Skrzynka skarg: "Dokąd ksiądz wywiózł zabytkowe ławki z kościoła w Czerwinie?"

Skrzynka skarg, pochwal, pytań i pomysłów:

Ksiądz z parafii Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie wywiózł ze świątyni część zabytkowych ławek. Sprawa została zgłoszona do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, ale nie wiadomo, jak się zakończyła.

Zgłoszenie przesłał do naszej redakcji zaniepokojony parafianin. Z pytaniami w tej sprawie zgłosiliśmy się do ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ).

Reklama

Postępowanie o wpis kościelnych ławek do rejestru zabytków wszczęto z urzędu

Okazało się, że o ile kościół parafialny w Czerwinie, datowany na drugą połowę XVIII wieku, figuruje na liście rejestru zabytków z obszaru działania Delegatury MWKZ w Ostrołęce, to zabytkowe ławki już na wspomnianą listę nie były wciągnięte. Zazwyczaj, wedle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może być wszczęte z urzędu.

- Ławki znajdujące się w kościele parafialnym w Czerwinie nie są ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie są również wpisane do rejestru zabytków. Przenoszenie ławek odbywało się bez wiedzy MWKZ. Jednocześnie informuję, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wpis tych obiektów do rejestru zabytków. Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych z urzędu można wszcząć w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej - poinformowała nas Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury MWKZ w Ostrołęce.

Reklama

Część zabytkowych ławek z Czerwina wywieziono do Suchcic

Dowiedzieliśmy się także, dokąd wywieziono część parafialnych ławek. Okazało się, że jeden moduł ław przekazano do Kaplicy Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach. Przekazanie ław odbyło się przez wszczęciem postępowania o wpis do rejestru zabytków.

-  Proboszcz parafii w Czerwinie poinformował, że ławki planuje przekazać do Kaplicy Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach i tam przewieziony został jeden moduł (7 ławek), jeszcze przed wszczęciem postępowania o wpisie do rejestru zabytków. Pozostałe ławki są nadal w kościele parafialnym w Czerwinie - dodaje kierownik delegatury MWKZ.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Wyświetleń: 17337 komentarze: -
25.04.2021, 08:59r. Drukuj
Powrót