wtorek, 15 czerwca 2021 r., imieniny Jolanty, Wita, Wioli

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

W starostwie rozmawiano o południowej części obwodnicy Ostrołęki. Na jakim etapie jest inwestycja?

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce zorganizowano kolejne spotkanie, które dotyczyło budowy obwodnicy Ostrołęki oraz drogi wojewódzkiej nr 627 wzdłuż linii kolejowej nr 34 relacji Ostrołęka-Małkinia. Przedstawiono między innymi informację o poziomie zaawansowania inwestycji.

Było to drugie spotkanie poświęcone przedsięwzięciu inwestycyjnemu powiatu ostrołęckiego - obwodnicy Ostrołęki, jak również samorządu województwa mazowieckiego w postaci budowy drogi wojewódzkiej 627 wzdłuż linii kolejowej 34. Na pierwszym, które odbyło się w marcu br., przedstawiciel Centralnego Portu Komunikacyjnego Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Kolejowych, przedstawił planowaną przez spółkę inwestycję polegającą na budowie linii 29 Ostrołęka-Łomża-Giżycko, będącej fragmentem szprychy nr 3, prowadzącej do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestorzy wymienili się następnie informacjami na temat swoich zadań, realizowanych na terenie powiatu ostrołęckiego, jak również omówili punkty styczne i kolizyjne.

Reklama

Podczas drugiego spotkania starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz dyrektor Tomasz Dąbrowski z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie przedstawili informację o poziomie zaawansowania inwestycji, które wpisują się w zadanie pn. obwodnica Ostrołęki.

- Samorząd Województwa Mazowieckiego zadeklarował wykonanie drogi od węzła Sulęcin na terenie powiatu ostrowskiego do obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem południowym na Narwi (wlot do DK 61 Dobrołęka-Nożewo) oraz drugiego ronda włączeniowego w DK 61 przy wylocie na Łomżę. Koordynatorem projektu będzie dyrektor Tomasz Dąbrowski, co mnie niezmiernie cieszy. Myślę, że samorząd województwa udźwignie to zadanie, zwłaszcza mając na uwadze możliwość pozyskania środków z przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego - zreferował Stanisław Kubeł.

Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę powiatu ostrołęckiego ze wszystkimi samorządami - w tym powiatem ostrowskim i gminami, jak również z PKP SA, PKP PLK oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. - Mam nadzieję, że także z Centralnym Portem Komunikacyjnym uda nam się bezkolizyjnie uzgodnić projekt planowanej drogi wzdłuż linii kolejowej 34.

Tomasz Dąbrowski poinformował, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 maja br. podjął uchwałę o przydzieleniu 6 mln zł na opracowanie dokumentacji na cały zakres inwestycji. Środki zabezpieczone są w dwóch transzach po 3 mln zł. Z informacji dyrektora Dąbrowskiego wynika, że w sierpniu powinna zostać przeprowadzona na to zadanie procedura przetargowa.

- Dziś moją rolą, powierzoną mi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, jest określenie warunków brzegowych zadania i zebranie wszystkich materiałów, by móc ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji. Pan starosta wspomniał, że dużo  już się dzieje. My jesteśmy instytucją, która musi pospinać te elementy. Przede wszystkim obwodnicę, którą projektuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odcinki wykonywane przez powiat ostrołęcki, Samorząd Województwa Mazowieckiego,  ale także zadania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo ważną kwestią jest możliwość skorzystania z gruntów PKP S.A. wzdłuż linii kolejowej Ostrołęka-Małkinia. Na podstawie wspomnianych danych przygotujemy specyfikację techniczną, by w na przełomie sierpnia i września  ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji. Czas jej przygotowania będzie następnie zależał od decyzji środowiskowej i postępowania środowiskowego - wyjaśniał Tomasz Dąbrowski. - Sądzimy, że w przyszłym roku  wykonamy pełną inwentaryzację przyrodniczą, zakładając, że potrzebny będzie raport środowiskowy.

Reklama

Paweł Kluczuk z Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformował, że CPK jest w trakcie postępowania na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na odcinku Ostrołęka-Giżycko. - W połowie 2022 r. powinniśmy mieć wariant inwestorski trasy. Równolegle prowadzone są na tym odcinku prace w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Nie możemy obecnie mówić o jednoznacznej kolizji z planowaną obwodnicą Ostrołęki. Jest na to za wcześnie. Mamy jeden punkt stały - istniejącą stację Ostrołęka z trzema wariantami wyjścia - do Łomży,  w stronę stacji Śniadowo lub  wariant pośredni - poinformował.

Wójt gminy Troszyn Edwin Mierzejewski zwrócił uwagę, że ze względu na istniejący już szeroki pas kolejowy korzystniejszy byłby wariant w kierunku Śniadowa. Przedstawiciel CKP odpowiedział, że spółka ma w planach konsultacyjne spotkania z jednostkami samorządu terytorialnego. Połowa 2022 roku to według spółki CPK możliwy termin wyboru wariantu przebiegu trasy kolejowej Ostrołęka-Giżycko.

O inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej 53, wpisanej w rządowy Plan Budowy 100 obwodnic - opowiedział Andrzej Skoneczny, kierownik rejonu GDDKiA w Ostrołęce.

- W kwietniu, na ZOPI został wybrany wariant przebiegu trasy liczącej ok. 13 km. Będzie ona przecinała linię kolejową nr 35. Do 2026 roku obwodnica powinna zostać wybudowana - powiedział kierownik Skoneczny.

Podczas spotkania głos zabrała także reprezentująca PKP SA, dyrektor Ewa Wójcik.

- Podejście spółki do wspomnianej inwestycji zależy od jej kształtu. Nawet jeśli w ramach inwestycji miałby być zagospodarowany pod drogę obszar, który nie jest do końca związany z linią kolejową, nie przecina torów, to prosimy o uwzględnienie podziału geodezyjnego. Należy wydzielić tereny zbędne z punktu widzenia utrzymania linii kolejowej. W tej kwestii musi także wypowiedzieć się PKP PLK - zaznaczyła dyrektor Wójcik.

I dodała: - Samo przecięcie linii kolejowej, czy to w postaci tunelu, czy wiaduktu, musi być uregulowane w drodze stosownej umowy na trwałe zajęcie terenu.

O zabranie głosu został poproszony Mirosław Augustyniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

- Ta droga ma być oknem na świat. Drogą, którą dotrzemy do trasy szybkiego ruchu - do Via Baltiki, do trasy S8. Dziś bowiem nie jest istotne, czy do celu mam 100 czy 120 km, tylko to, czy będę jechał 50 km/h, czy ekspresówką 120 km/h. Dzięki temu przedsięwzięciu tereny wokół Ostrołęki staną się terenami proinwestycyjnymi, prorozwojowymi. Jeśli już jednak wydamy tak ogromne środki, to nie wyobrażam sobie, że powstanie droga przebiegająca przez tereny zabudowane i w efekcie ograniczymy na niej prędkość.

Reklama

Dyrektor Tomasz Dąbrowski poinformował, że w założeniach projektowana droga wojewódzka ma mieć kategorię GP lub G (ze wskazaniem na GP - droga główna ruchu przyspieszonego).

- Dlatego też rozwiązanie, które jest proponowane, czyli budowa drogi wzdłuż linii kolejowej, wydaje się być atrakcyjne. Ne wchodzimy w obszary zabudowane. Linia kolejowa na odcinku Ostrołęka - węzeł Komorowo Sulęcin nie przecina terenów zurbanizowanych. Można więc zachować wyższe prędkości - powiedział starosta Stanisław Kubeł.

Na spotkaniu poruszona została przez PKP SA kwestia wykupu gruntów i bezkolizyjnych przejazdów.

Wicestarosta powiatu ostrowskiego Józef Rostkowski oraz wójt gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk zaproponowali połączenie końcowego odcinka obwodnicy z DK 60 wraz z włączeniem do lotniska Grądy. Wszyscy uczestnicy spotkania uznali ten pomysł za zasadny a jego wprowadzenie do opracowania godne rozważenia.

Dyrektor Dąbrowski poinformował także, że w ciągu miesiąca MZDW w Warszawie oficjalnie wystąpi do uczestników spotkania o materiały potrzebne do przygotowania specyfikacji oraz do PKP SA o zgodę na projektowanie w terenach zamkniętych w pasie linii kolejowej. Zwróci się także do każdego z samorządów, przez których tereny droga ma przebiegać bądź z nimi sąsiaduje, z pytaniem o ich oczekiwania.

- Jeśli można będzie to wszystko zgrać i będzie to racjonalne finansowo, to oczywiście weźmiemy je od uwagę. Rozumiem ideę przedsięwzięcia - zapewnił na zakończenie dyrektor Dąbrowski i dodał: - Wszystkie uzyskane dziś informacje przekażę Zarządowi Województwa.

Reklama

Wstępny termin kolejnego spotkania ustalono na sierpień.

Gospodarzami spotkania byli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego Tomasz Dąbrowski - zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Obecni byli także: dyrektor Ewa Wójcik z Polskich Kolei Państwowych SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Marek Lewczuk i Kazimierz Leśniewski z PKP PLK Siedlce, kierownik projektu Paweł Kluczuk, koordynator merytoryczny etapu STEŚ Michał Tabor, projektant torowy Tomasz Rybicki, ekspert ds. relacji z otoczeniem inwestycji Kazimierz Peryt - z Centralnego Portu Komunikacyjnego, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Grzegorz Bakuła, kierownik Rejonu GDDKiA w Ostrołęce Andrzej Skoneczny, radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, specjalista ds. inwestycji Elfeko SA Tomasz Grzyb, wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, wójtowie gmin: Troszyn - Edwin Mierzejewski, Czerwin - Grzegorz Długokęcki, Wąsewo - Rafał Kowalczyk, a także przedstawiciele miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin Ostrów Mazowiecka, Rzekuń i Olszewo-Borki.

Spotkanie odbyło się w środę 2 czerwca w trybie hybrydowym - stacjonarnym i zdalnym. 

Źródło i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Odsłon: 2520 komentarze: 8
13:08, 09.06.2021r. Drukuj
Powrót


Rob @ 13:56, 09.06.2021

IP: 37.30...159

Ostrołęka - Śniadowo - Warszawa: 161km. Mistrzowie logistyki.

WO @ 16:26, 09.06.2021

IP: 2a01:110f...e689

A może starostwo zrobi coś dla swoich mieszkańców i wspólnie z miastem dokończą obwodnicę Załuski. Mosty w Nożewie czy Teodorowie nie pomogą w codziennych dojazdach do szkół i zakładów pracy. Rozumiem sympatię do warszawiaków i jakiegoś tam tranzytu. Gdzieś jednak są granice zdrowego rozsądku.

do WO @ 16:29, 09.06.2021

IP: 188.146...185

A obwodnica rozwiąże problem z dojazdem do pracy , szkol i przedszkoli ? Pomyśl logicznie

Up^ @ 16:38, 09.06.2021

IP: 2a01:110f...e689

A nie? Jeśli w połowie odciążysz ruch na r. Siemowita, to nie rozwiąże problemu?

mieszkaniec gminy @ 17:09, 09.06.2021

IP: 31.41...214

może ktoś wyjasnic o co chodzi z drogo 727 jest to droga łącząca Ostrołękię i Ostrów

tl @ 19:35, 09.06.2021

IP: 79.185...150

Rob @ 13:56, coś Ci się pozajączkowało mistrzu logistyki.

Śniadowo - Ostrołęka - Warszawę.

WO @ 16:26, przecież średnicę Załuski dokańcza najlepszy prezydent stulecia. Dlaczego ogląda się na starostę? Pół kadencji i ma dość?

Niech starosta buduje ring, a prezydent udrażnia przejazd przez miasto dla ruchu lokalnego. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

mieszkaniec gminy @ 14:13, 10.06.2021

IP: 31.41...214

627klik

Do Mieszkaniec gminy @ 20:46, 10.06.2021

IP: 37.30...13

Chodzi o to żeby wybudować drugą, równie ch...ą drogę w tym samym kierunku.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót