niedziela, 1 sierpnia 2021 r., imieniny Justyna, Nadii, Piotra

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wójt gminy Goworowo z absolutorium i wotum zaufania

Podczas ostatniej sesji rady gminy Goworowo wójt gminy Piotr Kosiorek uzyskał wotum zaufania. Rada, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, przyjęła także uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium stosunkiem głosów 11 za przy dwóch wstrzymujących się.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, radni przeprowadzili głosowanie.

Reklama

Rada po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Goworowo Piotrowi Kosiorkowi.

Podczas sesji rozpatrzono także projekty uchwał w sprawie:

- zmienienia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Goworowo na lata 2021-2031,

- w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2021,

Reklama

- w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Goworowo na lata 2021-2026",

- w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej nie przewidzianej w rocznym planie pracy komisji na 2020 rok.

Za udzieleniem wójtowi gminy Goworowo wotum zaufania opowiedziało się 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Sesja odbyła się w czwartek 10 czerwca.

Wyświetleń: 1295 komentarze: -
10.06.2021, 13:43r. Drukuj
Powrót