sobota, 25 września 2021 r., imieniny Aurelii, Kleofasa, Władysława

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Miasto informuje o dzierżawie nieruchomości gruntowych

Prezydent Łukasz Kulik podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Miasta Ostrołęki i położonych przy ulicach Dywizjonu 303, Księcia Mieszka I i Krańcowej.

Pełna treść informacji: 

ulice Dywizjonu 303 i Księcia Mieszka I 

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi: 

30260 - ul. Dywizjonu 303

30568 - ul. Księcia Mieszka I,

których części przeznaczone zostały do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 

Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci.

Informacja o działkach znajduje się na stronie ostroleka.geoportal2.pl: ul. Dywizjonu 303 i ul. Księcia Mieszka I

ulica Krańcowa

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./ informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (parter), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem geodezyjnym 30653, położonej w Ostrołęce w rejonie ul. Krańcowej, która przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 

Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci.

Informacja o działce na stronie: ostroleka.geoportal2.pl: ul. Krańcowa

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 791 komentarze: -
30.07.2021, 13:18r. Drukuj
Powrót