wtorek, 26 października 2021 r., imieniny Ewarysta, Łucjana, Dymitriusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu MPZP rejonu "Osiedle Leśne" w Ostrołęce

Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu: "Osiedle Leśne" w Ostrołęce. Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 126,71 ha. Wnioski do projektu planu można zgłaszać do 10 listopada.

Pełna treść informacji:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 371/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Leśne" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren znajdujący w rejonie ulic: Akacjowej, Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Grabowej, Jabłoniowej, Jałowcowej, Jarzębinowej, Jesionowej, Jodłowej, Kasztanowej, Klonowej, Leszczynowej, Leśnej,

Lipowej, Ogródkowej, Olszynowej, Pogodnej, Sosnowej, Świerkowej, Topolowej, Warszawskiej, Wiązowej, Wierzbowej, tj. obszar całego osiedla "Leśne", zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 126,71 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 1071 komentarze: 0
08:06, 13.10.2021r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót