środa, 1 grudnia 2021 r., imieniny Natalii, Blanki, Eligiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Rada miasta obraduje w trybie zdalnym (transmisja na żywo)

Radni miejscy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu samorządu. Z uwagi na pandemię, sesja odbywa się w trybie zdalnym. Przed radnymi szereg uchwał w tym m.in. w sprawach nadania nazw alejkom w parku miejskim, podwyżki wynagrodzenia prezydenta czy przydzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

Reklama

4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na trenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok",

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,

Reklama

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki",

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Łazek" w Ostrołęce,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Starosty Kosa" w Ostrołęce,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadana nazw alejom oraz skwerowi w Parku Miejskim im. Wiktora Stańskiego w Ostrołęce,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2042,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

Reklama

15. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za październik 2021 roku.

16. Oświadczenia radnych.

17. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

18. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Sesja rozpoczęła się w czwartek 25 listopada o godz. 10.00. Obrady są prowadzone w trybie zdalnym.

Transmisje z sesji można oglądać na stronie BIP Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Odsłon: 785 komentarze: 0
10:01, 25.11.2021r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót