środa, 1 grudnia 2021 r., imieniny Natalii, Blanki, Eligiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ponad 80 zakażeń w naszym regionie. Zmarło 7 osób

Resort zdrowia poinformował o nowych przypadkach zakażeń COVID-19. W Ostrołęce na koronawirusa zachorowało 49 mieszkańców. Zmarło 5 osób. W powiecie ostrołęckim pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymało 36 osób. Zmarły 2 osoby Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce liczba zachorowań to 28 128.

Ostrołęka

Reklama

liczba zakażeń - 49,

liczba zgonów - 5.

Powiat ostrołęcki

liczba zakażeń - 36,

liczba zgonów - 2.

Reklama

Kraj

Z powodu COVID-19 zmarło 120 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 377 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 3 434 272 / 82 186 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Szczepienia

Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 20,3 mln.

Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są stronie www.gov.pl.

Odsłon: 2948 komentarze: 16
11:02, 25.11.2021r. Drukuj
Powrót


F @ 11:43, 25.11.2021

IP: 195.12...148

Anglia od stycznia do czerwca ilość przypadków delty wśród zaszczepionych 113823 ilość zgonów 1091, ilość delty wśród niezaszczepionych 219716 ilość zgonów 536. Wnioski niech każdy sam wyciągnie.

źródło (strona 22):
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf

Hjkv @ 11:44, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...2910

Ooo jak mało krzyczących że covida nie ma. Za to jak dużo chorujących napewno w tych liczbach pojawił się krzykacz. Ciekawe czy zdanie zmienil

Propaganda @ 11:50, 25.11.2021

IP: 188.146...206

Rok temu bez szczepień dwukrotnie mniej zachorowań niż teraz 🤔

F @ 12:02, 25.11.2021

IP: 195.12...148

Anglia ostatni miesiąc:
Ilość zachorowań nieszczepionych 413058 - ilość zgonów 1207
Ilość zachorowań szczepionych 439790 - ilość zgonów 5458

Ciekawe jakie są statystyki w Polsce?

żródło (strona 16-20) :
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032671/Vaccine_surveillance_report_-_week_44.pdf

Anna Kwiatkowska @ 12:17, 25.11.2021

IP: 94.254...58

Myślę ,że ci co krzyczą że covida nie ma mogą się zgłosić na wolontariuszy do pomocy przy "aktorach" duszących się w szpitalu tymczasowym w Ostrołęce .

Jan @ 12:51, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...c9ae

Po pierwsze jakie osoby duszące się w tym czasowym w Ostrołęce jeśli nie wiesz to nie pisz jeśli osoba jest duszącą się to jest na zakaźnym a nie tymczasowym. Po drugie zeby lekarze rodzinni leczyli normalnie to by było dużo mniej osób w tymczasowym ale jak się dzwoni do lekarza rodzinnego a on odrazu kieruję na test albo na szpital albo na Witosa a człowiek ma jakąś chorobę inna a nie wasz smieszny covit to i tak na teście wykaże pozytywny

Jan @ 12:56, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...c9ae

A jak wykaże pozytywny to wiadomo statystyki rosną i szerzy się panika między ludźmi. Tak samo i maseczki co one dają wielu wirusologów wypowiadało się ze maseczka nie chroni przed covidem a ludzie dalej wierzą w bzdury. A i wasze szczepionki co one dają dla czego lekarze nie chcą skierować na szczepienie tylko osoba co chce się zaszczepić bierze odpowiedzialność na siebie za skutki uboczne po szczepienne. ludzie trochę zastanowy

Jan @ 13:00, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...c9ae

Miałem test pozytywny i leżałem na tymczasowym w Ostrołęce to wiem jak tam jest i niech ludzie nie piszą bzdury ze tam już ludzie umierają albo się dusza bo tam się leży przez głupotę lekarzy i tych co biorą pieniądze za każdego u kogo wynik pozytywny potem potrzymają tydzień albo i więcej i 4 tys szpital dostanie

Do propaganda @ 13:52, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...4a8a

Bo ludzie łazili w maskach i były obostrzenia a teraz? Wiem że szczepić się po co przecież mnie to nie dotyczy młodzi nie umierają a jednak jest inaczej wiem to z własnego doświadczenia 😪Tym bardziej że nasza opieka medyczna jest na poziomie zero 😔

do Jan @ 14:07, 25.11.2021

IP: 78.152...29

Też trochę głupoty opowiadasz. Zgoda, że na Tymczasowym duszących się nie ma, ale test pozytywny przy innych chorobach nie wystąpi. Oczywiście jeśli nie masz ,,covida''.
Ja mam wiele chorób innych. Jak złapałem covida, test był pozytywny. Po 11 dniach, jak mi serce siadło i zostałem zabrany do szpitala to test już był negatywny.

Mały spamer @ 15:12, 25.11.2021

IP: 2a01:110f...3a26

Stosownie do art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, Każdemu zapewnia się nietykalność
osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić
tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Przez wolność osobistą należy rozumieć możliwość swobodnego określania przez jednostkę swego zachowania
i postępowania zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, nieograniczoną przez
jakiekolwiek inne czynniki ludzkie (P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016, LEX/el.,
komentarz do art. 41, pkt 3). Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP, Każdy ma prawo
do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim życiu osobistym. Istota tej wolności polega na wykluczeniu
wszelkiej postronnej ingerencji w sferę życia osobistego jednostki, zwłaszcza
wówczas gdy dochodzi do podjęcia przez nią decyzji (P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki,
M. Zubik (red.), Konstytucja…, komentarz do art. 47, pkt 3). Jak stanowi wreszcie
art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa
innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
Wolność, do której odwołuje się przepis, polega na swobodzie podejmowania
aktów woli i wyboru; odnosi się zarówno do sfery zewnętrznej aktywności (swoboda decydowania o sposobie swojego postępowania czy zachowania się, czyli
wyznaczania sposobu swego oddziaływania na świat zewnętrzny), jak również
do sfery bezpieczeństwa i integralności osobistej (co wyznacza granice oddziaływania świata zewnętrznego na sytuację jednostki) (L. Garlicki, K. Wojtyczek,
[w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja…, komentarz do art. 31, pkt 11). W art.
31 ust. 3 Konstytucji RP uregulowano dopuszczalność wprowadzania ograniczeń
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Ograniczenie wprowadzić można jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest ono niezbędne
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności
i praw.

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek zasłaniania ust i nosa ingeruje w sferę
wolności osobistej i prawa jednostki do decydowania o swoim życiu osobistym,
jak również w ogólną zasadę wolności osobistej. Mając to na uwadze, wprowadzenie takiego nakazu musi opierać się na wyraźnej podstawie ustawowej oraz
musi spełniać ogólne wymogi dla ograniczeń wolności i praw, wskazane w art.
31 ust. 3 Konstytucji RP (tak np. w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim
z dn. 17 lutego 2021 r., sygn. II SA/Go 11/21, LEX nr 3137682). Innymi słowy, akt
rangi ustawowej musi wprost przewidywać dopuszczalność wprowadzenia nakazu o omawianej treści.

Wypada w tym miejscu zasygnalizować, że delegacja do uregulowania na poziomie rozporządzenia nakazu zakrywania ust i nosa wynika z art. 46b pkt 13
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
który wszedł w życie z dn. 29 listopada 2020 r. Przed tą datą, nałożenie tego
obowiązku w drodze rozporządzenia stanowiło niedopuszczalne przekroczenie
delegacji ustawowej (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dn. 9 czerwca 2021 r.,
sygn. II KK 66/21, niepubl.).

Doktryna prawa konstytucyjnego stwierdza ponadto, że w stosunku do
władz publicznych, które nie zapewniły wolności osobistej należy wyciągnąć
konsekwencje przewidziane prawem (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 266), a wolność osobista to możliwość
swobodnego określania przez osobę swego zachowania i postępowania
w życiu publicznym i prywatnym, nieograniczoną przez inne czynniki ludzkie
(P. Sarnecki, Komentarz do art. 41 pkt 3, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz. T. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, M. Florczak-Wątor,
Art. 41. [Nietykalność i wolność osobista], [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019, s. 146).
Prawo do decydowania o swoim życiu osobistym oraz prawo do prywatności
zobowiązuje władze publiczne do nieingerowania w określony przez nie zakres
życia jednostki (B. Banaszak, Konstytucja…, s. 298, P. Sarnecki, Komentarz do art.
47, pkt 3, [w:] Konstytucja…, red. L. Garlicki, M. Zubik).
Wolności gwarantowane w art. 31 ust. 2 Konstytucji RP to prawo
jednostki do dysponowania sobą w każdym miejscu i czasie, a także zakaz
ingerencji w przysługujące innym wolności i prawa (B. Banaszak, Konstytucja…,
s. 218, L. Garlicki, K. Wojtyczek, komentarz do art. 32, pkt 11, [w:] Konstytucja…,
red. L. Garlicki, M. Zubik, P. Tuleja, Art. 31 [zasada ochrony wolności], klauzule
imitacyjne ograniczania wolności i praw konstytucyjnych, [w:] Konstytucja…,
red. P. Tuleja, s. 115). W kolejnym ustępie artykułu 31 ustrojodawca zawarł
dopuszczalność ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw. Wskazany w tym przepisie Konstytucji RP katalog przesłanek
materialnoprawnych ma charakter zamknięty (zob. wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r. K 23/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 25, por.
B. Banaszak, Konstytucja…, s. 220, P. Tuleja, Art. 31 [zasada ochrony…], s. 116).
Analiza regulacji rangi konstytucyjnej bez wątpienia prowadzi do
konstatacji, że obowiązek zasłaniania ust i nosa ingeruje w sferę wolności
i praw osobistych, jak również prawa jednostki do decydowania o swoim
życiu osobistym. Dlatego też taki obowiązek musi mieć oparcie w akcie rangi

ustawowej. Tym samym uprawnienie do wydania zarządzenia nakładającego
obowiązek zasłaniania ust i nosa przez dany organ musi wynikać wprost
z ustawy.

Duży spamer @ 15:16, 25.11.2021

IP: 2a01:110f...3a26

Proszę Państwa co preparatu na koronawirusa to:

Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z treścią art.  23a ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, cyt.:
„1.  Zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na: (…)r
3) żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody”.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów art. 25 ust. 1 oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.
Nie bez znaczenia pozostaje również art. 58 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514 t.j.).

Wiszący Dzik @ 15:35, 25.11.2021

IP: 2a01:110f...a82

Podobno Niedzielski-Poniedzielski przyznał że Lockdawny nic nie dają ( no proszę jak perspektywa stryczka wpływa na trzeźwość umysłu).. A druga sprawa to ta. Jest podobno szybki sposób na wyleczenie się z covida ( czyli z chorób grypo-podobnych). Nie trzeba łazić po państwowej służbie zdrowia, tylko znaleźć prywatnego lekarza- zapłacić i prywatnie lekarze ponoć leczą z wszelkich covidów. Podobno proste i skuteczne.

Jan @ 19:07, 25.11.2021

IP: 2a00:f41...b32b

Mały spaner ty wiesz co piszesz chłopie

do Jan @ 12:51, 25.11.2021 @ 23:23, 25.11.2021

IP: 176.109...153

Jesteś prostak. Jak zachorujesz tylko tak na ostro to przypomnij sobie co tutaj wypociłeś .BU.RAK .

do Jan @ 09:22, 26.11.2021

IP: 5.173...121

Pora, żebyś przetestował psychiatryku.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót