środa, 19 stycznia 2022 r., imieniny Henryka, Mariusza, Erwina

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu MPZP rejonu "Osiedle Łęczysk" w Ostrołęce

Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu: "Osiedle Łęczysk" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w rejonie ulic: Chemicznej, Henryka Sienkiewicza, Grodzkiej, Łęczysk tj. obszar wchodzący w skład osiedla "Łęczysk".

Pełna treść ogłoszenia:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 369/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Łęczysk" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w rejonie ulic: Chemicznej, Henryka Sienkiewicza, Grodzkiej, Łęczysk tj. obszar wchodzący w skład osiedla "Łęczysk", zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Reklama

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 88,74 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 1076 komentarze: 0
08:04, 11.01.2022r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót