środa, 19 stycznia 2022 r., imieniny Henryka, Mariusza, Erwina

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu MPZP rejonu "Osiedle Leśniewo - Krańcowa" w Ostrołęce

Miasto informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu: "Osiedle Leśniewo - Krańcowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w rejonie ulic: Łomżyńskiej, gen Tomasza Turskiego, Krańcowej.

Pełna treść ogłoszenia:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 389/XXXIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr 470/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 sierpnia 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Leśniewo - Krańcowa" w Ostrołęce, który obejmować będzie obszar wskazany na załączniku graficznym do uchwały Nr 470/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 sierpnia 2021 r. tj. tereny znajdujące się w rejonie ulic: Łomżyńskiej, gen Tomasza Turskiego, Krańcowej, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Reklama

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 265,56 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 1531 komentarze: 0
08:25, 11.01.2022r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót