Quantcast

poniedziałek, 4 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, Izabeli, Aureliana

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu - w powiecie ostrołęckim dofinansowane zostaną w sumie 64 projekty kwotą 930 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte. 

- Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu - zaznacza marszałek Adam Struzik. - Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie - dodaje. 

Mazowsze dla działkowców 

"Mazowsze dla działkowców 2022" to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ostrołęckim dofinansowanie w wysokości łącznie 62 tys. zł otrzymają 4 inwestycje. Dofinansowane zostały: 

- remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów w ROD Czeczotka - 20 tys. zł; 

- zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD Podrężewo - 2 tys. zł;

- budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową w ROD Bemowo - etap I - 20 tys. zł;

- rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie ROD Pod Dziuplą w Czerwinie - 20 tys. zł. 

Program ma również zachęcać do ochrony przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, już czwarty raz samorząd Mazowsza wspiera ogrody działkowe na Mazowszu. - Niestety ich rola wciąż jest niedoceniana, a przecież w miastach brakuje terenów zielonych. Ten program ma zachęcać do ich tworzenia i rewitalizacji. 

Mazowsze dla czystego powietrza 

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ostrołęckim dofinansowanych zostanie 5 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 206,8 tys. zł. Dofinansowane zostały: 

- zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki - 76,8 tys. zł;

- zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych z zakupem narzędzi do poboru próbek w gminie Rzekuń oraz opracowanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej w gminie Rzekuń - 29 tys. zł;

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii - 8,4 tys. zł;

- organizacja cyklu spotkań w ramach akcji "Gmina Czerwin dla czystego powietrza'' - 90 tys. zł;

- kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki - 2,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu 

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu ostrołęckiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 135,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

- przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce - 100 tys. zł;

- tworzenie terenów zielonych z innowacyjnymi elementami łagodzącymi zmiany klimatu dla gminy Kadzidło - 35,6 tys. zł.

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członkini zarządu województwa mazowieckiego, po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. - Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie.

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ostrołęckim w tym roku dofinansowane zostaną aż 53 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 526 tys. zł. 

- To program skierowany do najmniejszych społeczności lokalnych, które doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza często puste i niewykorzystywane place zmieniają się w miejsca do wypoczynku, integracji i relaksu dla wszystkich mieszkańców - podsumowuje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. 

Dofinansowane zostały: 

- wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby  społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo - 7,5 tys. zł;

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzoł - 10 tys. zł;

- wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców Sołectwa Ramiona - 10 tys. zł;

- modernizacja placu zabaw w miejscowości Grodzisk Duży - 10 tys. zł;

- remont i wykonanie chodnika w miejscowości Skarżyn - 10 tys. zł;

- budowa altanki w miejscowości Dobki Stare - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach - 10 tys. zł;

- wykonanie chodnika w miejscowości Piski - 10 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doposażeniem placu wiejskiego w miejscowości Borek - 10 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk Wieś - 10 tys. zł;

- budowa oświetlenia ulicznego w Damiętach - 10 tys. zł;

- budowa placu zabaw w Jemielistem - 10 tys. zł;

- budowa wiaty rekreacyjnej w Górach - 7,5 tys. zł;

- budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie - 10 tys. zł;

- remont dachu na budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii - 10 tys. zł;

­- wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Siarczej Łące - 10 tys. zł;

- wykonanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie - 10 tys. zł;

- wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Chudku - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Gralach - 10 tys. zł;

- wykonanie wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kuczyńskich - 10 tys. zł;

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska - 10 tys. zł;

- budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia - 10 tys. zł;

- zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce - 10 tys. zł;

- zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel - 10 tys. zł;

- zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia - 10 tys. zł;

- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dawia - 10 tys. zł;

- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Plewki - 10 tys. zł;

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Grądzkie - 10 tys. zł;

- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Serafin - 10 tys. zł;

- remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek - 10 tys. zł;

- budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie - 10 tys. zł;

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II - 10 tys. zł;

- budowa chodnika w miejscowości Dobrołęka - etap III - 10 tys. zł;

- zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki - 10 tys. zł;

- wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nakły - 10 tys. zł;

- zakup kontenera letniskowego całorocznego dla miejscowości Kruki - 10 tys. zł;

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Drężewo - 10 tys. zł;

- budowa ogrodzenia w miejscowości Białobrzeg Bliższy - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rataje - 10 tys. zł;

- budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek - 10 tys. zł;

- wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kordowo - 10 tys. zł;

- doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki - 10 tys. zł;

- zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie  - 10 tys. zł;

- wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żmijewek - 10 tys. zł;

- ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy - 10 tys. zł;

- budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo - etap I - 10 tys. zł;

- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady - 8,5 tys. zł;

- modernizacja oświetlenia w miejscowości Sawały - 10 tys. zł;

- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzaski - 10 tys. zł;

- zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce - 10 tys. zł. 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4021 komentarze: -
20.05.2022, 08:13r. Drukuj


Powrót