Quantcast

wtorek, 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, Leona, Benigny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Prezydent Łukasz Kulik z absolutorium i wotum zaufania

Niespodzianki nie było. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik uzyskał na dzisiejszej sesji absolutorium i wotum zaufania od radnych. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Na początku sesji do radnych przemówił prezydent miasta Sokal w Ukrainie, który podziękował władzom Ostrołęki za pomoc dla narodu ukraińskiego. Następnie Wojciech Zarzycki otworzył debatę o Raporcie o stanie miasta za 2021 rok.

Reklama

Jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Stanisław Szatanek.

- Pracę samorządu mierzy się często wielkością i ilością inwestycji. Ja uważam, że to nie jeden miernik do oceny pana prezydenta i pracowników. Jest jeszcze kwestia podatków lokalnych. Mieliśmy wczoraj spotkanie z przedsiębiorcami i też wiemy, że nie jest im lekko i podnoszenie podatków lokalnych dobiłoby te przedsiębiorstwa. Obiecywał pan w kampanii wyborczej, że nie będzie pan podnosił podatków i wiem, że nie ma pan zamiaru tego robić. To jest pana sukces - mówił radny Stanisław Szatanek.

Do dyskusji włączył się także radny Adam Kurpiewski.

- Widzę znaczną poprawę w funkcjonowaniu prezydenta i jego współpracy z radą. Oczywiście zasługa jest tutaj pani wiceprezydent. Kolejną rzeczą, za którą można pochwalić prezydenta to Centrum Integracji Seniorów (...) - mówił radny Adam Kurpiewski.

Reklama

Mariusz Łuba: Wizja prezydenta obejmuje szeroką grupy mieszkańców

- Moi przedmówcy już stwierdzili, że pan prezydent jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu z ogromną pasją i wizją. Ta wizja dotyczy szerokiej grupy mieszkańców, począwszy od dzieci, kończąc na seniorach, jak również strefach życia lokalnego obywateli. Tegoroczne dni Ostrołęki były doskonałym tego przykładem, ponieważ oferta kulturalna była dopasowana idealnie do potrzeb mieszkańców - mówił radny Mariusz Łuba.

Radny Paweł Niewiadomski podkreślił, że polityka młodzieżowa w mieście wreszcie funkcjonuje tak jak powinna. Z kolei radny Mariusz Popielarz ocenił miniony rok rządów Łukasza Kulika jako trudny i szczególny z uwagi na pandemię i kryzys gospodarczy.

- Mamy świadomości tego, że panu prezydentowi przyszło rządzić w trudnych realiach. Widzimy rzeczy, które udało się zrobić. Szczególnie trudna do zarządzania była oświata. My jako radni Koalicji Obywatelskiej cieszymy się z tego, co udało się zrealizować - mówił radny Popielarz.

Reklama

Mariusz Mierzejewski: To był trudy rok. Prezydent w "czepku się nie urodził"

- Jeżeli chodzi o stan miasta Ostrołęki i to wszystko, co się na nią składa nie zależy tylko od samorządu, ale także od wielu czynników. Raz do roku spotykamy się na podejmowaniu tak ważnych uchwał. Radni mówili wcześniej o kłopotach w samorządzie związanych z pandemią i konfliktem zbrojnym. Powoli odczuwamy też inflację. Ta praca i funkcjonowanie nie jest łatwa dla przedsiębiorców, mieszkańców i prezydenta. Pod tym względem prezydent w czepku się nie urodził. Szacunek dla prezydenta, że w tych trudnych czasach prezydent stara się radzić sobie z problemami - mówił radny Mariusz Mierzejewski.

Henryk Gut: ostrołęcka oświata wymaga dofinansowania

Podczas dyskusji o Raporcie o stanie miasta poruszono wątek ostrołęckiej oświaty. Zdaniem radnego Henryka Guta ten obszar wymaga dofinansowania.

- Jeżeli skoncentrujemy się tylko na oszczędnościach to mogą być tego jakieś skutki. Apeluję o inwestowanie w oświatę i w człowieka. Ze szkół płyną sygnały, że będzie ograniczona pewna ilość zadań. Jeśli chodzi o oświatę, to myślę, że nie ma już na czym oszczędzać - mówił radny Gut.

Reklama

Szatanek: "mam świadomość, że nauczyciele nie są zadowoleni"

Na uwagi Henryka Guta odpowiedział wiceprzewodniczący Stanisław Szatanek.

- Ja uważam, że oświata jest niedofinansowana, a nauczyciele zarabiają za mało. Pan prezydent stara się być sprawiedliwym. To nie od nas zależy, że pan prezydent nie może podnieść tego wynagrodzenia nauczycielom do takiego poziomu, na jaki oni zasługują. Niektórzy sugerują, że łatamy dziury budżetowe kosztem oświaty, to nieprawda. - mówił Szatanek.

Anna Gocłowska: "chodzi o niewydawanie pieniędzy niepotrzebnie"

Do dyskusji włączyła się także wiceprezydent Anna Gocłowska.

- Tu nie chodzi o oszczędzanie na oświacie, bo na oświacie nikt nie zarobił. Tu chodzi o niewydawanie pieniędzy niepotrzebnie. To jest np. niewydawanie na 850 godzin w tygodniu w przedszkolach dla pustych grup, w których nie ma ani jednego dziecka - mówiła Anna Gocłowska. 

Do uwag dotyczących oświaty odniósł się prezydent Łukasz Kulik.

- Oświata nie jest łatwym kawałkiem chleba. Padło stwierdzenie, że my oszczędzamy na oświacie. To nieprawda. My zatrzymaliśmy pewien skokowy wzrost. Każdy kolejny rok to jest w oświacie 20 mln więcej. Naszym celem było, żeby nie wydawać z roku na rok więcej. To nie jest tak, że oszczędzamy. To pieniądze, które odzyskaliśmy reinwestujemy w oświatę, w odnowę budynków. My te kilka milionów złotych przeznaczamy na remonty przedszkoli, sal. Gdyby ta subwencja od rządu była taka, jaka powinna być, to w cztery lata spłacilibyśmy zadłużenie miasta i budowali drogi - mówił Łukasz Kulik.

Następnie radni przeszli do głosowania nad udzieleniem prezydentowi Łukaszowi Kulikowi wotum zaufania. Za było 14 radnych, przeciw dwóch, od głosu wstrzymało się dwóch radnych.

Absolutorium dla prezydenta

Po głosowaniu radni przeszli do omówienia sprawozdania finansowego miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Radny pytał o Multicentrum, rozbudowę stadionu i zagospodarowaniem nabrzeża Narwi

Radny Kurpiewski dopytywał prezydenta o trzy kluczowe inwestycje: Mulicentrum, rozbudowę stadionu oraz zagospodarowanie nabrzeża Narwi.

- Jeżeli chodzi o Mulicentrum to otwarcie będzie 4 września. Jesteśmy w trakcie odbioru. Jeżeli chodzi o stadion to przedłużymy okres składania ofert o czternaście dni. Jeżeli chodzi o nabrzeże to czekamy na odpowiedź Wód Polskich na wydzierżawienie tego terenu. Zakładam, że w tym roku na jesieni rozpoczniemy prace przygotowawcze - odpowiedział prezydent.

W końcu doszło do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Za było 15 radnych, przeciw dwóch. Od głosu wstrzymało się dwóch radnych.

Sesja odbyła się w czwartek 23 czerwca.

 

Odsłon: 12235 komentarze: 42
12:34, 23.06.2022r. Drukuj


Powrót


John Wayne @ 12:56, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.183...7

Ale czy to miasto się rozwija?

Taki ogólny bałagan we wszystkich sprawach.

Taka Hiroszima w 1945 wassat

tl @ 13:01, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 46.204...95

Skarga na uchwałę

W 2020 roku na absolutoryjnej sesji rady miasta prezydent Łukasz Kulik nie uzyskał wotum zaufania rady miasta. Za udzieleniem wotum głosowało tylko 4 radnych z proprezydenckiego klubu Ostrołęka dla Wszystkich, przeciw było pozostałych 18 radnych - z Naszej Ostrołęki, Bezpartyjnego Miasta, Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Na tej samej sesji radni nie udzielili też Kulikowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, lecz ta uchwała została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Prezydent Łukasz Kulik nie zgadzał się z decyzją zdecydowanej większości radnych o nieudzeleniu wotum. Napisał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedmiotowej uchwale zarzucam, że została wydana z rażącym naruszenem przepisów prawa, tj. art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym poprzez podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki votum zaufania bez uzasadnienia
- napisał Kulik w skardze do WSA, występując jako osoba prywatna - z prywatnym adresem do korespondencji. Sprawa znalazła już swój finał, dość nieoczekiwany. Skarga została odrzucona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 czerwca 2021 r. rozpoznał skargę Łukasza Kulika na uchwałę rady miasta Ostrołęki w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi Ostrołęki wotum zaufania. Sąd odrzucił skargę, a powodem takiej decyzji był fakt, że... Kulik nie uiścił należnej opłaty sądowej."

I jak tu nie głosować za?

Towarzystwo wzajemnej adoracji @ 13:09, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 192.95...100

Pięknie jest:
trawa po pas
Goworowska robi się
Parkingi bezpłatne
Kaszana forever

ja @ 13:24, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 87.205...45

A czy ktoś wie co będzie sie dzało na głównej drodze na Myszyniec. Widzę, że już rozstawiają znaki na wyjeździe z Bialobieli i Łęgów oraz na głównej

do tl @ 13:33, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...9ba5

Wyburzaczom elektrowni już dziękujemy. Macie swoje muzeum to nie przeszkadzać i nie jęczeć. Najważniejsze, że realizujecie program węgiel 3200zl za tonę, paliwo po 8zł i gaz, prąd o 300% w górę, inflacja 14%, a podwyżki dla budżetówki 4%.

M @ 13:33, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 194.50...140

A co się stało? Prezydent taki nagle schudł?

Wyborca @ 13:43, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.42...78

Dobrze że wybory za rok ,podziękujemy za pracę .

Jacek @ 13:47, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...11

No właśnie chyba nie za rok 😂 o skąd wiesz, może większości się podoba

Jsb @ 13:59, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...c1b1

Rada wzajemnej adoracji... Chyba za tę obwodnicę i rondo dostał to wotum. W następnej kadencji wszyscy wylecą....

Morfeusz @ 14:04, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 194.50...42

Wnuczki powinny przed wyborami pozabierać dziadkom dowody.

tl @ 14:12, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 46.204...95

do tl 13:33, podziękować UE za wyburzenie, za wysokie ceny węgla, bo chce odejść od polskiego węgla.

Przy Waszych rządach byłoby jeszcze gorzej, zobacz co oznacza brak PiS w mieście.

zadowolony @ 14:33, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 194.50...85

Gratulacje Panie Prezydencie, robi Pan dobrą robotę, a ci co brzydko komentują to dalej nie mogą się pogodzić z oderwaniem od koryta laughing laughing laughing

Powodzenia na dalsze lata smile
smile smile smile

tl @ 14:34, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 46.204...95

zadowolony 14:33, dzięki panie prezydencie za jedno rondo.

do tl @ 14:45, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 46.170...90

A Ty ile rond zrobiłeś przez 12 lat?

Artur @ 14:53, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 83.15...37

Gratulacje!!!!
w końcu Prezydent z wizja i Prezydent, dla którego najważniejsze jest miasto a nie parkingi przy kościele i układy wzajemnej adoracji

Do Ooo @ 15:44, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...119

Co ma zarost do zarządzania miastem??!!! Biedroń pojechał kolorowy do Parlamentu europejskiego czy to było zgodne z jakimiś kanonami w polityce??!!
Weź że człowieku zajmij się czymś pożytecznym w tym życiu a nie wymyślasz głupoty!! Wolę takiego prezydenta z zarostem niż wygładzonych d..u...p...o...w...ł...a...z...ó...w !!!

ziom @ 16:21, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.166...6

koniec czerwca się zbliża a trawy na terenie po 1 m wysokości ani razu nie koszone ciężko wyjechać na nasza psełdo obwodnice.

Do 16.21 @ 16:52, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...71

Ty masz obsesję na punkcie traw! Alergik? Czy wiejski gospodarz? Miasto to nie wieś. Trawy na siano nam nie trzeba. Chronimy ziemię, klimat i świat zwierząt. EKOLOGIA mówi ci to coś?!!!

Głos @ 17:03, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.47...136

Dla czego nie podano kto był przeciw?
Miałby mój głos w przyszłych wyborach

Trawa @ 17:07, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.47...136

To nie skoś i nie posprzątaj koło swojej nieruchomości a strażnicy cię najdą...

Fishu @ 17:10, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 31.0...213

A jak tam rondo ja goworowskiej ? Doczekamy się otwarcia w tym roku?

Hej @ 17:42, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...104

Dziś jechałam wałem to jest tragedia ,kiedy pytam kiedy przestaniemy niszczyć samochody ,dlaczego nie możemy już przejechać Goworowska, rozumiem od Goworowskiej do eklerka jeszcze nie, bo tam robią ,ale Goworowska Panie prezydencie , proszę przejechać się wałem.

buzdygan @ 18:00, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 176.109...207

Miasto rozwija się...powoli, powoli, ale bez stagnacji, a Prezydent robi , co w jego możliwościach- wiadomo, wszystko przez ten cholerny, dławiący, paraliżujący dług...
Poza tym żyjemy w czasach, gdzie wszystko należy odstać i odczekać, zgodnie z prawem św. Biurokracego, któremu - jak widać- musi się podporządkować i Łukasz Kulik.
Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, i...czekać, czekać z wiarą w dobre chęci Prezydenta...
A swoją drogą ...brak w Ostrołęce-na codzień- dobrego ogrodnika i kłaaaaaniają się w pas drogi, a szczególnie dziuuuuury w dziuuuuurach, te aktualne i pozostawione po poprzednim włodarzu...
Panie Prezydencie!
Pańskie oko konia tuczy, a więc jaki pan, taki (e) miasto i jego wizerunek...
Są pewne problemy codzienne, które należy rozwiązywać natychmiast i na bieżąco ,bez chwili zwłoki!
Czekamy na radykalnie poprawiające wizerunek Ostrołęki nabrzeże Narwi i na amfiteatr... taki z prawdziwego zdarzenia...

buzdygan @ 18:18, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 176.109...207

do tl, 14: 34

Kibicuję PiSowi, ale nie jego niedołężnym strukturom ostrołęcko-siedleckim.
Czy uważasz, że tandem A. Cz.-J. K. zrobił coś dobrego dla Ostrołęki i subregionu kurpiowskiego?
Jeżeli tak, to uzasadnij to - poznajmy wreszcie prawdę...

Mario @ 18:46, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a00:f41...a01

Jakie wotum i absolutorium : trawa rośnie po pas ,drogi rozbabrane Goworowska robiona ponad rok ,gdzie obiecany park na warszawskiej a gdzie stadion , mało tego podwyżki z podatków obywateli dla prezydenta i radnych żeby gęby pozamykać a gdzie ma zdanie obywatela czy wam się należy i za co ???Ostrołęka robi się jak mała dziura cofa się w rozwoju ???Rzekuń ,Kadzidło i inne miejscowości ja wyprzedza w rozwijaniu a co z dworcem istna speluna w środku miasta Ochyda i ostatnia rzecz kiedy w końcu doczekamy się obwodnicy ??? Może p.Prezydencie trzeba iść po naukę do p.Prezydenta z Łomży ...

mieszkaniec @ 18:54, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 31.61...56

Nie glosowalem na tego prezydenta, ale teraz uwazam, ze jest to najlepszy prezydent od 20lat, nie zadluza miasta, nie podnosi podatkow, zrealizowal 80 inwestycji, a dostal miasto zaniedbane, zadluzone, rozkopane i zakorkowane.

Czary mary @ 19:34, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...71

Czary mary Goclowskiej,
Nielogiczne uzasadnienie dla niepotrafiących liczyć.

Czy ostrołęccy nauczyciele to tacy idioci, czy to poupychane pociotkii po rodzinie w szkołach?

Widać @ 20:47, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...141

Po 12 latach muzealnego zacięcia starczyły 4 by widzieć, że mimo trudności w końcu w mieście coś drgnęło pod kątem faktycznych potrzeb mieszkańców. Czekam jeszcze na wyburzenie pomnika pisowskich rządów w mieście jakim jest niewątpliwie stary basen. Choć tak na prawdę prawdziwym wyzwaniem jest rozbiórka pałacu Drakuli po marszałkostwie. Chodzi oczywiście o stary szpital.

tl @ 20:53, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 79.185...158

Widać @ 20:47, ale przydziobałeś, nos masz brązowy.

Do tl @ 20:56, 23.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...141

Korzystam ze słońca. Nie pyszczę w piwnicach muzeum. Ale dzięki temu nie muszę być rumiany.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:08, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 193.105...181

Referendum - natychmiast organizujcie referendum odwoławcze dla Prezydenta i Rady Miasta - na co czekacie, macie partię, macie posła, senatora, macie lokalne struktury - dlaczego nie organizujecie referendum odwoławczego, czyżbyście się bali, że je sromotnie przerżniecie, dlatego wysłaliście na Kulika prokuraturę, która się skompromitowała, najpierw sama wycofując część zarzutów, a pozostałe wyśmiał sąd, wysyłając prokuraturę "na drzewo" laughing laughing laughing

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:18, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 193.105...181

Cyt.:
"dzięki panie prezydencie za jedno rondo"

Po pierwsze, to jakieś nowe kryterium rządzenia miastem - im więcej rond, tym lepiej?

Po drugie - ile rond, przez pierwsze 4 lata rządzenia, wybudował Kotowski?

Albo inaczej, co, przez pierwsze 4 lata rządzenia, zrobił Kotowski?

Przypomnę, że przejął rządy w czasach, w których w Polsce rządził PiS, prezydentem był Lech Kaczyński, a miejscowy poseł był wiceministrem w resorcie MSWiA - nic tylko chapać kasę i inwestować, inwestować i jeszcze raz - inwestować.

Do 17.07 @ 09:31, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...218

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, gmina nie ma możliwości zmuszenia właściciela nieruchomości do skoszenia trawy czy odchwaszczenia swojej działki

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:36, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 193.105...181

Cyt.:
"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 czerwca 2021 r. rozpoznał skargę Łukasza Kulika na uchwałę rady miasta Ostrołęki w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi Ostrołęki wotum zaufania. Sąd odrzucił skargę, a powodem takiej decyzji był fakt, że... Kulik nie uiścił należnej opłaty sądowej."

A, to jest przykład typowej PiSowskiej manipulacji made in kur...skie media - sąd nie mógł rozpoznawać sprawy, jeśli nie został wypełniony wymóg formalny w postaci uiszczenia opłaty - taką sprawą, sąd się w ogóle nie zajmuje, taką sprawą zajmuje się kancelaria sądu, informując skarżącego o braku spełnienia wymogów formalnych i wzywając go do ich uzupełnienia w terminie zawitym - 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

2006-2018 @ 09:37, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 95.49...218

W pierwszych latach rządów J. Kotowski był z żoną na balu wydanym przez ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 10:52, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 193.105...181

Cyt.:
"Można zakłamywać rzeczywistość ale Ostrołęka cofa się i to niestety do czasów komuny i to pod każdym względem, smutne to i straszne..."

Jakieś konkrety, poza tym, że w czasach rządów Kotowskiego, w mieście mieliśmy cenzurę prewencyjną (Daukszewicz, Pokłosie, 50 twarzy Greya, Kler) - nie wiesz, czy Kotowski już pozwał Hołdysa, za te słowa?

Cyt.:
"- Temu klerykowi katechecie z Ostrołęki mówię: będziesz jeszcze wdzięczny, jeśli się do tej wypowiedzi dostosujesz. Jeśli odpuścisz, ludzie nie zapomną. Ja będę pamiętał, będę zawsze mówił, że gnojujesz własne miasto, że niszczyłeś umysłowość własnego miasta, że nie wierzysz w siłę intelektualną tych ludzi, że ich obrażasz, masz ich za bałwanów. Oni ten film i tak obejrzą, ale nie u ciebie. Ty niszczysz kulturę w Ostrołęce do cna. Jesteś pisowcem, a co jest dla mnie strasznie przykre - jesteś absolwentem Akademii Teologii Katolickiej. Przy mojej wielkiej miłości do ludzi innych wiar, masz po prostu przeje...ne. Do końca swoich dni będziesz żył w grzechu śmiertelnym."

Czy może Kotowski, czuje się mocny jedynie w pozywaniu, za nazwanie go "małostkowym"?

Adam Grala @ 21:04, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...106

"Jakieś konkrety, poza tym, że w czasach rządów Kotowskiego, w mieście mieliśmy cenzurę prewencyjną"

Dziurawe drogi, że można zawieszenie zgubić!
Chodniki takie, że można nogę złamać!
Ścieżki rowerowe, że można zginąć (notabene przypadek ostatnich dni).
Zaniedbana zieleń do granic absurdu.
Nieprzejezdna ulica Goworowska, bo remont już drugi rok się przedłuża jednego ronda.
Niedziałająca fontanna za milion.
Niedziałająca fontanna w parku przy Psarskiego.

Czy jeszcze jakieś przykłady potrzebne? Mam nadzieję że tym "Klerem" się najjecie w kinie.

Horny @ 22:31, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...42

Dobrze Pan wygląda ,tak trzymać, zdrowiej.Ja też muszę zrzućić crying

Horny @ 22:34, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...42

Młody facet a dzisiejsza pogoń sprawia że człowiek się gdzieś zapędzi a i żona będzie szczęśliwsza w sypialni bo jak człowiek szczuplejszy to i kondycja lepsza i libido.POZDRAWIAM.To bardziej żartobliwie,nie złośliwie smile

otto @ 23:33, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...1

jak by na to nie patrzeć, zadaję sobie tylko jedno pytanie, jak wyglądałaby ta kadencja, gdyby struktury mafijne piSSu nie atakowały i nie przeszkadzały prezydentowi Kulikowi????????? Bo prezydent Kulik jest atakowany od początku za to, że wygrał wybory i pokonał a właściwie odciął od koryta samych swoich. Patrząc na ten bezpardonowy i bezwzględny atak, uważam, że zrobił więcej niż można oczekiwać. Ta sytuacja pokazuje obraz struktur systemu rządzenia Polską. gdyby uczciwie odkryto, to (dokumenty) co zostało utajnione i zniszczone przez poprzednią władzę to..... a Kulik po prostu walczył w pewnych momentach o życie i to dosłownie...

otto @ 23:35, 24.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...1

a tę niedziałającą fontannę za milion to kto zbudował, też Kulik????

olo @ 00:48, 26.06.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...94db

buzdygan @ 18:18, 23.06.2022Zgłoś komentarz zgłośIP: 176.109...207
do tl, 14: 34

Kibicuję PiSowi, ale nie jego niedołężnym strukturom ostrołęcko-siedleckim.
Czy uważasz, że tandem A. Cz.-J. K. zrobił coś dobrego dla Ostrołęki i subregionu kurpiowskiego?
Jeżeli tak, to uzasadnij to - poznajmy wreszcie prawdę...

Buzdyganie - ułomny człecze z mentalnością WUMLowskiego bękarta - spodziewałeś się rzeczowej, na swoje pytanie, odpowiedzi od niejakiego tl... no cóż, nie najlepiej to o tobie świadczy... a tak się nim, owym tepicielem lemingów, zachwycałeś... impotencja??

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót