środa, 8 lutego 2023 r., imieniny Piotra, Żakliny, Gniewomira

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ulic Ostrołęckich Harcerzy i Cieplińskiego

Urząd Miasta informuje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz drogi gminnej ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce wraz z infrastrukturą".

Na podstawie art. 11 c, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2022.176 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 10 października 2022 r. została wydana decyzja Nr 1/22 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek Prezydenta Miasta Ostrołęki działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Rogalskiego, dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz drogi gminnej ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce wraz z infrastrukturą".

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

- 50562/2, 52167/2, 50586, 50605, 50606, 50557/11 (50557/14, S0557/15), 50557/6 (50557/12, 50557/13), 50587/5 (50587/18, 50587/19), 50587/2 (50587/16, 50587/17), 50587/6 (50587/20, 50587/21), 52921/2 (52921/6, 52921/7), 52921/4 (52921/10, 52921/11), 52921/3 (52921/8, 52921/9), 52167/1 (52167/3, 52167/4), 50603 (50603/1, 50603/2), 50602 (50602/1, 50602/2), S0601/1 (50601/3, 50601/4), S0601/2 (50601/5, S0601/6), 50600 (50600/1, 50600/2), 50599 (50599/1, 50599/2), 50598 (50598/1, 50598/2), 50597/3 (50597/4, 50597/5), 50596/3 (50596/4, 50596/5), 50595 (50595/1, 50595/2), 50594 (50594/1, 50594/2), S0591 (50591/1, 50591/2), 50590 (50590/1, 50590/2), 50587/15 (50587/28, 50587/29), S0587/14 (50587/26, 50587/27), 50587/12 (50587/24, 50587/25), 50587/8 (50587/22, S0587/23) w obrębie ewidencyjnym 0005, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka;

- 60164, 60181/1, 60180/1, 60179/1, 60178/1, 60165/3 (60165/16, 60165/17), 60165/13 (60165/18, 60165/19), 60165/2 (60165/14, 60165/15), 68669/9 (68669/12, 68669/13), 68669/8 (68669/10, 68669/11), 60181/2 (60181/12, 60181/13), 60181/3 (60181/14, 60181/15), 60180/2 (60180/11, 60180/12), 60179/3 (60179/12, 60179/13), 60178/4 (60178/11, 60178/12), 60177/1 (60177/6, 60177/7), 60175/1 (60175/16, 60175/17, 60175/18), 60175/4 (60175/19, 60175/20), 60174/4 (60174/17, 60174/18), 60174/1 (60174/15, 60174/16), 60173 (60173/1, 60173/2) w obrębie ewidencyjnym 0006, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka.

Nieruchomości (z których korzystanie będzie ograniczone) zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie z art. 11f ust. I pkt 8 lit. b, c oraz e-h specustawy:

- 50555/25, 50588/2, 50587/4, 50562/1, 50556, 50557/8, 50587/5 (50587/18, 50587/19), 50587/8 (50587/22, 50587/23), 50616/2, 50615/2, 50614/1, 50613/1, 50612/1, 50611/1, 50610/1, 50609, 50608, 50595 (50595/1, 50595/2), 50591 (50591/1, 50591/2), w obrębie ewidencyjnym 0005, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka;

- 60091/9, 60165/13 (60165/18, 60165/19), 60193, 60192, 60191, 60190, 60188, 60186, 60181/2 (60181/12, 60181/13), 60181/3 (60181/14, 60181/15), 60180/2 (601 80/11, 60180/12), 60175/4 (60175/19, 60175/20), 60174/4 (60174/17, 60174/18), 68669/8 (68669/10, 68669/11), 60181/2 (60181/12, 60181/13), 60179/3 (60179/12, 60179/13), 60174/1 (60174/15, 60174/16), w obrębie ewidencyjnym 0006, jednostka ewidencyjna 146101_1 Ostrołęka.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową lub nieruchomości zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie z art. 1lf ust. I pkt 8 ht. b, e oraz e-h specustawy.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Ostrołęce Plac Bema 3 pok. 216 w godzinach urzędowania. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy i art. 49 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0.2022.2000), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.moja-ostroleka.pl.

Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki od dnia 10.10.2022. na okres 14 dni.

Od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej służy stronom prawo Wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Zgodnie Z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 29619 komentarze: -
15:11, 11.10.2022r. Drukuj


Powrót