wtorek, 6 grudnia 2022 r., imieniny Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Przytułach Starych

Prezydenta Miasta Ostrołęki informuje o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytuły Stare, gmina Rzekuń, w rejonie ulic Kasztanowej i Dębowej.

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej

1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00078422/2.

2. Oznaczona jest numerami geodezyjnym: 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/41, 185/42, 185/43, 185/44, 185/45, 185/46, 185/47, 185/48, 185/49, 185/50, 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.

3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 236 151,92 zł.

5. Przetarg odbędzie się 20.12.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 9 (parter).

6. Wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej wynosi 847 230,38 zł.

7. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (Elektroniczna Tablica Ogłoszeń), opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 210, 208, tel. (29) 764-68-11 w. 234, 232.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 7702 komentarze: -
12.10.2022, 10:20r. Drukuj


Powrót