środa, 8 lutego 2023 r., imieniny Piotra, Żakliny, Gniewomira

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Sesja rady miasta. W porządku obrad wiele punktów

Miejski samorząd zbierze się na posiedzeniu. Rada miasta będzie miała wiele pracy, bo do zaopiniowania i przegłosowania jest szereg projektów uchwał, w tym dotyczących m.in. nadania nazw hali sportowej czy placu w mieście, ale też gospodarki odpadami czy budżetu miasta.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

Reklama

4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Kurpiów,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy placu w Mieście Ostrołęka,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania nazwy hali sportowej przy ul. Partyzantów 3 w Ostrołęce,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2023 roku",

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie Miasta Ostrołęki,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042,

Reklama

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za grudzień 2022 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

22. Zakończenie obrad LXXV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

LXXV sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Wyświetleń: 1367 komentarze: 1
12:34, 21.01.2023r. Drukuj


Powrót


Mieszkaniec @ 11:36, 22.01.2023

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...235

Co do rozpatrzenia nr 11 to chyba nie jest pilne są sprawy ważniejsze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót