sobota, 10 czerwca 2023 r., imieniny Bogumiła, Małgorzaty, Edgara

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Darmowe parkowanie aut napędzanych wodorem i poszerzona strefa płatnego parkowania. Tak będzie w Ostrołęce (zdjęcia)

Radni miejscy zdecydowali, że w Ostrołęce będzie darmowe parkowanie dla pojazdów napędzanych wodorem. Dodatkowo poszerzono strefę płatnego parkowania o kolejne ulice - to odcinek ulicy Kopernika oraz ulica Tadeusza Rejtana.

Dyskusja toczyła się podczas posiedzenie komisji technicznej rady miasta. W myśl projektu uchwały, wprowadzona będzie zerowa stawka opłat parkingowych za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowanie dla użytkowników pojazdów napędzanych wodorem w rozumieniu.

Reklama

Pomysł ma się przyczynić do promowania ograniczenia emisji zanieczyszczeń dla środowiska przez pojazdy mechaniczne.

- Miasto Ostrołęka długofalowo dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia generowanego przez transport drogowy, zwłaszcza w centrum miasta. Dlatego promuje się nowoczesne technologie, które mają na celu poprawę ochrony środowiska oraz warunków życia mieszkańców Ostrołęki - padło w uzasadnieniu uchwały.

Ponadto dokonano rozszerzenia granic strefy płatnego parkowania niestrzeżonego o ulice: Tadeusza Rejtana oraz odcinek ul. Mikołaja Kopernika, od skrzyżowania z ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego do ul. Jana Kilińskiego. Obecnie strefa płatnego parkowania obejmuje ulicę Kopernika od skrzyżowania z ul. Prądzyńskiego do ul. Fieldorfa "Nila".

Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie powyższego projektu wystąpiła do Prezydenta Miasta Ostrołęki - Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki.

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje ulice:

1. gen. Ignacego Prądzyńskiego,

2. Mikołaja Kopernika - od ulicy Bartosza Głowackiego do ulicy Tadeusza Rejtana,

3. Mikołaja Kopernika - od skrzyżowania z ulicą Jana Kilińskiego do skrzyżowania z ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego,

4. Inwalidów Wojennych,

5. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" - od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika do ronda im. Księcia Janusza I,

6. Bartosza Głowackiego,

7. Jana Kilińskiego,

8. Wiktora Gomulickiego,

9. Gołębia,

10. Świętokrzyska - od ulicy Wiktora Gomulickiego do ul. gen. Tadeusza Kościuszki,

11. gen. Tadeusza Kościuszki - od Placu gen. Józefa Bema do ulicy Stanisława Staszica,

12. Plac 1 Maja,

13. Plac gen. Józefa Bema,

14. gen. Ludwika Bogusławskiego - od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ulicą Staszica,

15. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

16. Bernardyńska,

17. Wójta Romy,

18. Mazowiecka - od ulicy Berka Joselewicza do skrzyżowania z ulicą Spokojną,

19. gen. Józefa Hallera - miejsca postojowe po lewej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Syreny do skrzyżowania z ul. 11 Listopada,

20. Starosty Kosa - od ulicy gen Ludwika Bogusławskiego do skrzyżowania z ulicą Sędziego Tomasza Gocłowskiego,

21. Przechodnia,

22. Ignacego Jana Paderewskiego,

23. 11 Listopada - miejsca postojowe po lewej stronie ulicy przyległe do budynku nr 21,

24. Insurekcyjna,

25. Józefa Niewiarowskiego,

26. Tadeusza Rejtana.

Głosowanie odbyło się podczas sesji rady miasta 26 stycznia br. Wynik głosowania: 21 za, przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Wyświetleń: 3270 komentarze: -
11:33, 26.01.2023r. Drukuj


Powrót