poniedziałek, 20 marca 2023 r., imieniny Klaudii, Eufemii, Cyriaki

Reklama   |   Kontakt

Aktualno¶ci

Zmarł doktor Kazimierz G±ska. Był uznanym w Ostrołęce ginekologiem

Nie żyje Kazimierz G±ska, lekarz ginekolog-położnik, społecznik. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce przepracował 39 lat. Przyj±ł na ¶wiat wielu małych ostrołęczan, ostrołęczanek i mieszkańców regionu. Miał 85 lat.

Wspomnienie doktora Kazimierza G±ski

Doktora Kazimierza G±skę wspominaj± pracownicy ostrołęckiego szpitala.

- Uczestniczył w życiu szpitala i regionu. Kochał region, jego gwarę i obyczaje. Był aktywnym członkiem m.in. NSZZ Solidarno¶ć, Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Polskiego Zwi±zku Łowieckiego. Odznaczony Br±zowym i Srebrnym Krzyżem zasługi oraz Honorow± Odznak± NFOZ. Był czynnym i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Spotkania naukowe w ramach szkoleń PTL wzbogacał cennymi uwagami oraz bardzo wnikliwymi, trafnymi i niejednokrotnie trudnymi dla wykładowcy pytaniami - wspomina Maria Kapu¶niak, Przewodnicz±ca Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Reklama

"Pan doktor Kazimierz G±ska był barwn± i nietuzinkow± postaci±"

Zarz±d Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego uhonorował Pana Doktora G±skę Odznak± Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie. W 2004r., decyzj± Zarz±du Głównego PTL - "Za ofiarn± służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijaj±cych warto¶ci dla dobra społeczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego".

- Pan doktor otrzymał odznaczenie Bene Meritus. Będziemy pamiętać pana doktora Kazimierza G±skę jako człowieka zawsze u¶miechniętego i życzliwego, chętnie dziel±cego się swoim do¶wiadczeniem z młodymi adeptami medycyny. Był podziwiany za ogromn± intuicję zawodow±, wiedzę i profesjonalizm pana doktora. Służył swoim pacjentkom z ogromnym zaangażowaniem i empati±. Pan doktor Kazimierz G±ska był barwn± i nietuzinkow± postaci±. Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim. Jestem pewna, że pamięć o panu doktorze Kazimierzu G±sce przetrwa długie lata zarówno w¶ród lekarzy i osób, które miały zaszczyt pracować z panem doktorem, jak i w¶ród jego pacjentek i ich rodzin - mówi Maria Kapu¶niak. 

Kazimierz G±ska urodził się 30 stycznia 1937 roku w Baranowie. Gimnazjum ukończył w Szczytnie. W 1962 roku otrzymał Dyplom Lekarza Akademii Medycznej w Białymstoku. Staż podyplomowy odbywał w szpitalu w Szczytnie i Ostrołęce. Od 1963 roku był zwi±zany z Ostrołęk±.

W latach 1969-1971 odbywał dwuletni±, obowi±zkow± służbę obronn±. Po tym okresie wrócił do Ostrołęki. Pracował w Poradni Ogólnej, Poradni K i Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala w Ostrołęce. W 1970 roku uzyskał pierwszy stopień, a w 1977 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.

Zostanie pochowany w Goleniowie koło Szczecina, woj. zachodniopomorskie, gdzie ostatnio mieszkał. 

 

¬ródło: Maria Kapu¶niak, Przewodnicz±ca Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Fot. Polskie Towarzystwo Lekarskie

Wy¶wietleń: 15835 komentarze: -
12:14, 03.02.2023r. Drukuj


Powrót


Reklama

LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com