niedziela, 28 maja 2023 r., imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej.

  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00078422/2.
  2. Oznaczona jest numerami geodezyjnym: 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/41, 185/42, 185/43, 185/44, 185/45, 185/46, 185/47, 185/48, 185/49, 185/50, 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
  3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 361 600,00 zł.
  5. Przetarg odbędzie się 20.06.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 - pokój nr 9 (parter).
  6. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej wynosi 672 320,00 zł.
  7. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (Elektroniczna Tablica Ogłoszeń), opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki - https://ostroleka.pl, https://bip.um.ostroleka.pl, oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki - pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 207, 208, tel. (29) 764 68 11 w. 234, 232.

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2622 komentarze: -
09:02, 18.04.2023r. Drukuj


Powrót