niedziela, 28 maja 2023 r., imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa sesja rady miasta. Oglądaj transmisję online (wideo)

Radni miejscy spotkali się na kolejnym posiedzeniu samorządu. W ratuszu będą dyskutować nad projektami uchwał, które dotyczą m.in. budżetu miasta czy planu zagospodarowania. Pod analizę poddane będą też raporty i sprawozdania. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

Reklama

4. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie apelu do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wsparcia działań Stowarzyszenia Rodzina Polska w celu pozyskania środków pieniężnych na remont obiektu zabytkowego położonego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 z przeznaczeniem na działalność oświatową.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego" w Ostrołęce.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Leśniewo - Krańcowa" w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce - etap I.

Reklama

10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Miasta Ostrołęki.

12. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki za 2022 rok.

13. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2022 rok.

14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2022 roku.

Reklama

15. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za kwiecień 2023 roku.

16. Oświadczenia radnych.

17. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

18. Zakończenie obrad LXXXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

LXXXIII sesja Rady Miasta Ostrołęki rozpoczęła się 25 maja 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Transmisję na żywo z obrad oglądaj na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce

Wyświetleń: 2133 komentarze: 0
10:08, 25.05.2023r. Drukuj


Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót