niedziela, 28 maja 2023 r., imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Kto może zostać ławnikiem na kadencję 2024-2027? Radni powołali zespół do zaopiniowania kandydatów

Sąd Rejonowy w Ostrołęce ogłosił termin zgłoszeń ławników do wyborów na kadencję 2024-2027. Rada miasta powołała zespół do opiniowania kandydatów. Sprawdź jakie są wymagania, by zostać ławnikiem oraz jak zgłosić kandydaturę. 

- Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji - czytamy na stronie Sądu Rejonowego w Ostrołęce. 

Reklama

Kto może zostać ławnikiem? Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

- mieć obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- ukończyć 30 lat,

- być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekraczać wieku 70 lat,

 - być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jak informuje instytucja do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Reklama

Kim nie może być kandydat?

- Osobą zatrudnioną w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osobą wchodzącą w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariuszem policji oraz inną osobą zajmującą stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokatem i aplikantem adwokackim,

- radcą prawnym i aplikantem radcowskim,

- duchownym,

- żołnierzem w czynnej służbie wojskowej,

 - funkcjonariusze służby więziennej,

- radnym gminy, powiatu i województwa.

Reklama

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

- Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji - czytamy na stronie.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Radni powołali zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników

Radni miejscy podczas sesji 25 maja br. rozpatrywali projekt uchwały dotyczący powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 

Skład zespołu:

Paweł Niewiadomski - przewodniczący, członkowie: Stanisław Szatanek, Grażyna Sosnowska, Waldemar Popielarz, Mariusz Mierzejewski.

Wyświetleń: 4501 komentarze: 0
11:55, 25.05.2023r. Drukuj


Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót