poniedziałek, 2 paĹşdziernika 2023 r., imieniny Teofila, Dionizego, Trofima

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Sesja powiatu. W porządku obrad m.in. pomoc finansowa dla gmin i zasady używania insygniów powiatu

Rada powiatu będzie obradowała. W porządku sesji m.in. uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom, emisji obligacji, zmian w budżecie i WPF, dotacji na prace konserwatorskie, a także zasad używania herbu, flagi i innych insygniów powiatu ostrołęckiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu.

Reklama

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Troszyn

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Kadzidło

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse

- udzielenia pomocy finansowej Gminom w ramach zadania "Strażnice OSP - 2023"

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarnia

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 - 2033

- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

- emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu

- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2023 r.

- wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z Powiatem Przasnyskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Przasnysz - Krasnosielc - Ostrołęka

- herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru i łańcuchów władz Powiatu Ostrołęckiego oraz zasad ich używania

Reklama

5. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji Rady Powiatu.

6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

7. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

LXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się w środę 20 września br. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5.

Wyświetleń: 1759 komentarze: -
13:26, 18.09.2023r. Drukuj