sobota, 9 grudnia 2023 r., imieniny Leokadii, Wiesławy, Nataszy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Rosną szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w Ostrołęce. Wśród nich jest także miejski radny (zdjęcia)

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II to męska wspólnota katolików świeckich założona w 2011. Najmniejszą jednostką organizacyjną tej wspólnoty jest chorągiew działająca zawsze przy parafii. W Ostrołęce Zakon Rycerzy Jana Pawła II funkcjonuje od października 2020 roku przy sanktuarium pw. św. Antoniego (klasztor).

Opiekunem duchowym ostrołęckich Rycerzy św. Jana Pawła II jest ks. Ryszard Pawłowski. A jako ciekawostkę dodajmy, że jednym członków wspólnoty jest miejski radny - Ryszard Żukowski.

Reklama

W sobotę 18 listopada grono Rycerzy św. Jana Pawła II w Ostrołęce powiększyło się o kolejną osobę.

- Podczas Mszy Świętej kończącej perygrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej przeżywaliśmy także ceremonię inwestytury (włączenia) nowego brata w szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Nowy brat otrzymał tytuł: Rycerza Wiary, I stopień Rycerski. Głównym przesłaniem tego charyzmatu, jest stałe pogłębienie życia religijnego, poprzez szczególne umiłowanie Modlitwy Różańcowej. Kandydat Grzegorz zapoznał się z Regułą Zakonną i jego prawami, przygotowywał się w Okresie Próby i potwierdził chęć wstąpienia w szeregi Rycerzy św. Jana Pawła II. Zewnętrznym znakiem włączenia było przyjęcie szaty zakonnej, Płaszcz Rycerski, złożenie w duchu pokory Roty Ślubowania, nałożenie pektorału, poświęcony Różaniec i błogosławieństwo. Ufamy, że obowiązki Rycerskie będzie wykonywał właściwie. Bogu niech będą dzięki! - czytamy na facebookowym profilu sanktuarium pw. św. Antoniego.

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II. Co to za wspólnota?

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jako formacji katolików-mężczyzn świeckich, jest stawianie sobie za wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś, jak i w wymiarze uniwersalnym.

Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 • Dążenie do świętości swoich członków
 • Obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
 • Życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
 • Dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
 • Promocja nauczania Jana Pawła II
 • Promowanie katolickiej duchowości świeckich
 • Wzajemna pomoc bratnia
 • Wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)
 • Promocja duchowości mężczyzny
 • Wspieranie chrześcijan

Reklama

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 • umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 • rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 • rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
 • wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
 • dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zebrania Chorągwi św. Antoniego odbywają się w każdy 13. dzień miesiąca po mszy świętej o godz. 18.00.

 

Źródło: strona internetowa sanktuarium pw. św. Antoniego w Ostrołęce

Fot: Facebook/sanktuarium.ostroleka

Wyświetleń: 8084 komentarze: -
09:36, 20.11.2023r. Drukuj