sobota, 24 lutego 2024 r., imieniny Macieja, Bogusza, Jaśminy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Artykuł sponsorowany

Ogłoszenie Urzędu Miasta Ostrołęka

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ osób dotyczące składania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie za 2023 rok.

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, że zgodnie z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada corocznie Prezydentowi Miasta Ostrołęki, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

 • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt. 2, 

   

  wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

 • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

W przypadku gdy adresatem oświadczenia jest Prezydent Miasta Ostrołęki (zezwolenie lub licencja wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki) oświadczenie należy złożyć na formularzu DG-A-12(1) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki. 

Link do pobrania formularza : https://bip.um.ostroleka.pl/attachments/download/23224

Jednocześnie wyjaśniam, że:

 • oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ osób;
 • oświadczenie należy złożyć w oryginale;
 • w przypadku, gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 17 zł,
 • za pełnomocnictwo w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy;
 • oświadczenie dotyczy 2023 roku;
 • adres do przesłania oświadczenia to adres organu wydającego zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, jeśli przedsiębiorca uzyskał zezwolenie/ licencję  od starosty lub GITD - wówczas adres właściwego starostwa lub GITD (dysponenta danych);
 • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę zatrudnienia;
 • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie/ licencję krajową, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;
 • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia). 

Oświadczenie można pobrać również w Punkcie Obsługi Interesanta - plac gen. Józefa Bema 1 oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej - plac gen. Józefa Bema 7A. 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1898 komentarze: -
14:42, 26.01.2024r. Drukuj