czwartek, 23 maja 2024 r., imieniny Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Prezydent zaczyna z przytupem. Miasto ogłasza przetarg na remont dwóch mostów!

Jak zaczynać inwestowanie to od poważnych zadań. Jedno z pierwszych zamówień publicznych ogłoszone w kadencji Pawła Niewiadomskiego dotyczy remontu dwóch mostów w Ostrołęce!

Oczywiście nie chodzi o największe mosty - przez Narew, ale to i tak duże zadanie. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na "modernizację obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie miasta Ostrołęki".

Mowa o dwóch mostach w ciągu drogi krajowej nr 61 - przez Omulew na ulicy Warszawskiej i przez Czeczotkę na Alei Wojska Polskiego.

Reklama

Ogłoszony przetarg jest jeden, podzielony na dwie części - ratusz czeka na oferty do 29 maja.

W specyfikacji zamówienia znajdziemy dokładne opisy tego, co ma być wykonane podczas remontów mostów.

Zakres modernizacji mostu przez Omulew na ulicy Warszawskiej obejmuje między innymi następujące roboty:

 • uzupełnienie nasypu gruntem (w strefie przyczółków), wykonanie umocnień stożków skarpowych
 • wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni z wykonaniem wzmocnienia siatkami wzmacniającymi w rejonie dojazdów
 • wymianę nawierzchni na moście
 • wymianę izolacji przęsła mostu
 • wymianę wpustów mostowych wraz z wykonaniem sączków i drenażu
 • wymianę balustrad na nowe
 • odtworzenie narzutu kamiennego luzem w rejonie filarów
 • oczyszczenie koryta rzeki i usunięcie zanieczyszczeń

 

Modernizacja mostu przez rzekę Czeczotka na Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce

Jak czytamy w specyfikacji "w ramach zadania należy wykonać między innymi następujące roboty modernizacyjne mostu:"

 • od strony górnej wody instalację elektroenergetyczną w rurze stalowej odpiąć od obiektu i ustawić na tymczasowych podporach
 • wymienić płyty skrajne konstrukcji nośnej
 • wykonać krawężniki betonowe jezdni
 • odtworzyć istniejącą nawierzchnię na chodnikach, po obu stronach obiektu; od strony Łomży (od strony wody górnej) uzupełnić nawierzchnie z kostki betonowej w miejscu brakującej w przyczółku; od strony dolnej wody przy odtwarzaniu nawierzchni uwzględnić nowe pochylenia podłużne i poprzeczne
 • wymienić balustrady po obu stronach obiektu na całej długości wzdłuż kap chodnikowych; od strony górnej wody przy ścieżce rowerowej wysokość balustrady powinna być nie mniejsza niż 120 cm

Fot. Czytelnik

Wyświetleń: 11127 komentarze: -
11:31, 14.05.2024r. Drukuj