czwartek, 23 maja 2024 r., imieniny Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa nadzwyczajne posiedzenie samorządu. Oglądaj transmisję na żywo (wideo)

W sali konferencyjnej miejskiego ratusza trwa trzecie posiedzenia miejskiego samorządu. Radni mają do podjęcia kilkanaście uchwał. Większość z nich dotyczy wyboru członków poszczególnych komisji stałych rady miasta.

Sesja rozpoczęła się we wtorek 14 maja 2024 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej  przy placu gen. Józefa Bema 1. Sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym.

Oglądaj transmisję na żywo z ratusza na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

Reklama

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg. Wniosków i Petycji.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Sportu i Turystyki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Oświaty.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Reklama

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie nadania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta Ostrołęki".

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wojciechowice w mieście Ostrołęka.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce.

19. Zakończenie obrad III sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 736 komentarze: -
15:30, 14.05.2024r. Drukuj