wtorek, 21 maja 2019 r., imieniny Kryspina, Wiktora, Jana

Fat-Bike

Aktualności

W czwartek sesja rady powiatu

Na czwartek 14 marca br. zwołano sesje rady powiatu. Poza stałymi punktami, wysoka rada podejmie szereg uchwał dotyczących m.in. likwidacji niektórych szkół na terenie powiatu bądź ich przekształcenie, udzielenia pomocy gminie Olszewo-Borki czy przystąpienia do projektu RPO WM.

Porządek obrad:

Reklama 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
3. Zapoznanie ze "Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018r."
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie,
- zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie,
- zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie,
- zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie,
- zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie,
Reklama - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Baranowie w pięcioletnie Technikum w Baranowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Baranowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baranowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Czerwinie w pięcioletnie Technikum w Czerwinie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Czerwinie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czerwinie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Goworowie w pięcioletnie Technikum w Goworowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Goworowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Goworowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w pięcioletnie Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kadzidle,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Łysych w pięcioletnie Technikum w Łysych,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łysych,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łysych,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Myszyńcu w pięcioletnie Technikum w Myszyńcu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Myszyńcu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Troszynie w pięcioletnie Technikum w Troszynie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Troszynie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie,
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu,
- przystąpienia powiatu ostrołęckiego do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019-2030,
- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r.,
- desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
- uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2019 r.
- udzielenia pomocy finansowej gminie Olszewo-Borki.
Reklama 5. Zapoznanie z "Analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat ostrołęcki".
6. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2019 r.
7. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do rady powiatu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji Rady Powiatu.
10. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
11. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

IV sesja rady powiatu odbędzie się w czwartek 14 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Wyświetleń: 854 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 10.03.2019, 08:51r. Drukuj
Powrót