niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa budżetowa sesja rady powiatu (transmisja na żywo)

W restauracji Nowa Ostoja trwa budżetowa sesja rady powiatu. Radni zasiedli do obrad, aby podjąć decyzje w sprawach budżetowych, udzielenia pomocy finansowej gminie Lelis czy przystąpienia do projektu "Lepszy start w przyszłość". Podczas sesji wręczone zostaną też doroczne nagrody starosty ostrołęckiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Reklama 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji rady powiatu.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2020-2030,

- uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok,

- udzielenia pomocy rzeczowej gminie Lelis,

- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

- przystąpienia powiatu ostrołęckiego do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość" w ramach RPO WM 2014-2020,

- nadania statutu zarządowi dróg powiatowych w Ostrołęce,

- zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2019 r.

Reklama 5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie starosty ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji rady powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

9. Wręczenie dorocznych nagród starosty ostrołęckiego za 2019 rok oraz okolicznościowych nagród starosty ostrołęckiego.

10. Zakończenie obrad XIV sesji rady powiatu w Ostrołęce.

XIV sesja rady powiatu rozpoczęła się o godz. 8.30 w piątek 20 grudnia br. w sali konferencyjnej w Nowej Ostoi, przy ul. Stacha Konwy 3.

Zdjęcie: kadr z wideo

Wyświetleń: 823 komentarze: 0
20.12.2019, 10:16r. Drukuj
Powrót