środa, 15 lipca 2020 r., imieniny Włodzimierza, Henryka, Egona

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej

Prezydent Łukasz Kulik zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Łomżyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 30154.

 

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wszczynam, na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, pod adresem: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A - postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Łomżyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 30154 o pow. 0,1070 ha, w związku z budową wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN i nN oraz zajęciem części ww. nieruchomości (obejmującej łączną powierzchnię 84 m') pod tzw. pas technologiczny.

Zgodnie z art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, został podany do publicznej wiadomości: na łamach dziennika "Dziennik Gazeta Prawna" w dniu 17 stycznia 2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki w dniu 15 stycznia 2020 r., tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Wojciechowice w Ostrołęce w dniu 20 stycznia 2020 r., w serwisie internetowym Miasta Ostrołęki www.bip.um.ostroleka.pl w dniu 15 stycznia 2020 r. oraz na portalu internetowym www.moja-ostroleka.pl w dniu 17 stycznia 2020 r.

W terminie 2 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, w celu złożenia dowodów, wyjaśnień i materiałów związanych ze sprawą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że strony mają prawo do udziału w postępowaniu, w tym do zapoznania się z dokumentami oraz składania wszelkich wyjaśnień, dowodów i materiałów związanych ze sprawą - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki, przy Placu gen. Józefa Bema 1, pok. 211. Po upływie ww. terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1, zamieszczeniu w serwisie internetowym Urzędu Miasta Ostrołęki www.bip.um.ostroleka.pl oraz portalu internetowym www.moja-ostroleka.pl.

Ogłoszenie zamieszczono również na stronie bip.um.ostroleka.pl.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2899 komentarze: 0
26.05.2020, 14:50r. Drukuj
Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Mechanix
PWSIP

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Kangurek
Ynet.pl
Sklep Enter