środa, 25 listopada 2020 r., imieniny Erazma, Katarzyny, Beaty

Reklama   |   Kontakt
Leclerc

Aktualności

W czwartek sesja rady miasta. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym

Przed radnymi kolejne posiedzenie samorządu i szereg uchwał do przedyskutowania i przegłosowania. Radni zajmą się m.in. statutem dla Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka", współpracą z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji miejskiej czy budżetem miasta. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

Reklama

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Ostrołęki.

Reklama

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących  w skład aglomeracji Ostrołęka przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok",

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Reklama

17. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc październik 2020 roku.

18. Oświadczenia radnych.

19. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

20. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

XXXVI sesja Rady Miasta Ostrołęki rozpocznie się 26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w zdalnym trybie obrad.

Odsłon: 598 komentarze: 0
09:20, 20.11.2020r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót