sobota, 9 grudnia 2023 r., imieniny Leokadii, Wiesławy, Nataszy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Komornik zajął konto Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. O wszczęcie egzekucji wystąpiła firma Ostrada

- Konta Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach zostały zablokowane, a pieczę nad nimi przejął komornik - taka informacja dotarła do naszej redakcji w środę 8 listopada. Sprawa dotyczy sporu pomiędzy lokalnym samorządem a firmą Ostrada o inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy.

Jak się dowiedzieliśmy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada wykonywało na terenie gminy prace związane z budową dróg. Spółka miała nie otrzymać wynagrodzenia, jakie widniało w zawartej umowie.

Reklama

Gmina odstąpiła od umowy z Ostradą. Spółka pozwała samorząd do sądu

Niewypłacone spółce fundusze mają sięgać ponad 400 tysięcy złotych. To informacje niepotwierdzone. Próbowaliśmy skontaktować się z Jarosławem Nowakiem, prezesem firmy Ostrada, która realizuje zadania drogowe na tym terenie, aby skomentował te doniesienia. Pilnie skontaktowaliśmy się także z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach.

Jak wyjaśnia urząd gminy, sprawa dotyczyła naliczenia przez gminę kar za brak realizacji zadania "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki - w systemie zaprojektuj i wybuduj". 

- W tym postępowaniu Gmina Olszewo-Borki odstąpiła od umowy ze względu na brak realizacji tej inwestycji i uchybienie wszystkich akceptowalnych terminów przez firmę "Ostrada". Z tego tytułu naliczono spółce karę umowną wysokości 282 629,71 zł. Potrącenia dokonano z innego zadania realizowanego przez tę firmę, tj. "Przebudowa dróg gminnych ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w miejscowości Zabrodzie gm. Olszewo-Borki". Nie zgadzając się z tą decyzją, spółka pozwała Gminę do Sądu Gospodarczego. W dniu 27 października 2023 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał decyzję Sądu I Instancji o uwzględnieniu powództwa - czytamy w odpowiedzi Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

To "Ostrada" skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jak wskazuje gmina, po wyroku sądu, spółka od razu skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

- Spółka "Ostrada", bez żadnego uprzedzenia, od razu skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wobec gminy, co narusza elementarne zasady współpracy w obrocie gospodarczym. Gmina nie uchylała się w żaden sposób od realizacji wyroku, natomiast jako jednostka sektora finansów publicznych musiała najpierw dokonać stosownych "przesunięć" w budżecie i sygnalizowała otwarcie tę okoliczność. Finalnie doszło do przejściowego zajęcia jednego z rachunków gminy, ponieważ dokonano już należnej płatności - czytamy w stanowisku gminy.

Jednocześnie gmina wskazuje, że mimo niekorzystnego wyroku w tej konkretnej sprawie, będzie dalej konsekwentnie dochodziła od spółki "Ostrada" wszelkich należności wynikających z kar umownych i utraconych korzyści.

Reklama

- Obecnie spółka znajduje się natomiast w postępowaniu sanacyjnym (restrukturyzacji), które wykorzystuje jako okoliczność blokującą do wystosowania ewentualnych pozwów. Warto bowiem wspomnieć, iż również w tym roku tj. 2023 r. odstąpiono od kolejnej umowy ze wskazaną spółką z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z uwagi na brak realizacji prac - informuje urząd gminy.

Kto straci więcej na tym sporze?

Jak zakończy się spór pomiędzy gminą a wykonawcą? Kto poniesie wyższe koszty postępowania? 

Temat przekazaliśmy do firmy Ostrada z prośbą o ustosunkowanie się do informacji przekazanych przez Urząd Gminy w Olszewie-Borkach. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, do sprawy wrócimy.

Wyświetleń: 31699 komentarze: -
14:07, 10.11.2023r. Drukuj