wtorek, 16 kwietnia 2024 r., imieniny Bernadetty, Cecyliana, Kseni

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

KWW Bezpartyjny Powiat

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa, Mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego, z prośbą o głos w Wyborach Samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Zaufaliście nam w wyborach, które miały miejsce ponad pięć lat temu. Dzięki Państwa głosom, siedmiu radnych reprezentujących Bezpartyjny Powiat, miało realny wpływ na to, jak dziś wygląda Wasza wieś, miasto, dzielnica. Jakimi drogami jedziecie do pracy, szkoły, sklepu, na pole. Jak spędzacie wolny czas i czy macie okazję do integracji oraz wspólnych spotkań.

Przez pięć ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji: drogowych, oświatowych oraz poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Powiat Ostrołęcki stał się przykładem dynamicznie rozwijającego się samorządu, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

Za nami dobre lata, chociaż najpierw dotknęła nas pandemia COVID-19, a potem naszą codzienność zmieniła wojna w Ukrainie. Nie hamowaliśmy inwestycji, choć nie ułatwiały nam zadania wysoka inflacja i niestabilna sytuacja geopolityczna.

W latach 2019-2024 Powiat Ostrołęcki zrealizował 295 zadań inwestycyjnych, w tym wiele drogowych. Realizujemy największą inwestycję w 25-letniej historii Powiatu Ostrołęckiego - budujemy most w Teodorowie. Zakończyliśmy z sukcesem wiele inwestycji oświatowych oraz tych, które sprzyjały budowie społeczeństwa obywatelskiego, integracji międzypokoleniowej, ochronie dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie punkty planu, który prezentowaliśmy Państwu pięć lat temu, zrealizowaliśmy z nawiązką! Chcemy nadal podążać drogą dynamicznego rozwoju i inwestycji.

Wdrożymy w życie:

  • kolejne inwestycje drogowe,
  • rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej,
  • działania na rzecz dzieci i młodzieży: wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz inwestycje związane ze stażami i wymianą międzynarodową, wspieranie dziecięcych zespołów,
  • wspieranie rolnictwa, przedsiębiorców oraz przeciwdziałanie bezrobociu,
  • działanie na rzecz poprawy życia, dostępu do usług zdrowotnych i dalszego rozwoju seniorów,
  • ochronę dziedzictwa kulturowego i budzenie tożsamości regionalnej,
  • wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu.
  • dalszą pomoc dla służb mundurowych
  • współpracę ze wszystkimi, którym bliskie jest dobro naszej małej ojczyzny.

Bez inwestycji nie ma rozwoju

Drogownictwo (drogi, mosty, ścieżki rowerowe, chodniki) 166 spośród 295 zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019-2024 to zadania drogowe, a łączne wydatki inwestycyjne w tym zakresie wynoszą blisko 460 mln zł. W mijającej kadencji Powiat Ostrołęcki wybudował, przebudował i zaplanował w kolejnych latach do przebudowy 199 km dróg powiatowych, około 117 km chodników, ścieżek rowerowych oraz utwardzonych poboczy dla ruchu rowerowego. Ponadto wybudowano lub zmodernizowano 9 obiektów mostowych, a 3 kolejne zaplanowano do budowy i modernizacji. Przy realizacji dużych inwestycji (budowa mostów z dojazdami, przebudowa kilkunastokilometrowych ciągów), Powiat korzystał, m.in. z dotacji i subwencji rządowych: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład, z rezerwy subwencji ogólnej, ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Środki finansowe pozyskiwane były również z budżetów gmin, w ramach współpracy z tymi samorządami. Łączna pomoc samorządów gminnych na realizację zadań drogowych w latach 2019-2024 to ponad 44 mln zł, co stanowi 9 % wydatków inwestycyjnych. Największym przedsięwzięciem drogowym (a zarazem największą inwestycją w 25-letniej historii Powiatu Ostrołęckiego), jest realizowane obecnie zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg". Łączne koszty tej inwestycji to ponad 132 mln zł. Na jej realizację pozyskano środki w wysokości blisko 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kosztach realizacji zadania partycypują także gminy: Lelis (ponad 1,6 mln zł) i Rzekuń (ponad 1 mln zł).

W ramach zadania wybudowane zostaną mosty na rzece Narew oraz na Małej Rozodze, na których zostanie wykonana jezdnia oraz ciąg pieszo-rowerowy. W zakres inwestycji wchodzi również budowa drogi klasy G, łączącej drogę nr 61 w Teodorowie z drogą nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim o dł. 3600 m. Wzdłuż drogi zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci ścieżki pieszo-rowerowej, a miejscami chodnika. Na początku i końcu trasy wybudowane zostaną ronda. Planowany termin zakończenia prac: koniec 2025 roku.

 

Ostatnia kadencja Rady Powiatu w Ostrołęce pokazała, że nie składamy obietnic bez pokrycia, my realizujemy nasze zamierzenia! Prosimy o Państwa głos, aby Powiat Ostrołęcki był miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

 

Stanisław Kubeł

Krzysztof Parzychowski

Lista nr 13

Sfinansowano z KWW Bezpartyjny Powiat

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2183 komentarze: - Wrzuć na Facebooka 08:48, 02.04.2024r. Drukuj


Powrót