czwartek, 23 maja 2024 r., imieniny Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie osiedla: Leśne i Łazek w oparciu o projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasta Ostrołęki, obejmującym osiedla: Leśne i Łazek w oparciu o projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 146101_1.0001 w jednostce ewidencyjnej 146101_1 - Miasto Ostrołęka, w zakresie pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienia ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych.

Wykonawcą prac, wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), jest firma :

OPEGIEKA Sp. z o. o.  z siedzibą przy al. Tysiąclecia 11A, 82-300 Elbląg.

Wykonawca prac dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych gruntów, użytków gruntowych i budynków na terenie obrębu 0001 Miasta Ostrołęki.

Właściciele oraz osoby władające nieruchomościami proszone są o udzielanie informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

 

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2447 komentarze: - Wrzuć na Facebooka 12:44, 07.05.2024r. Drukuj


Powrót