czwartek, 13 grudnia 2018 r., imieniny Łucji, Otylii, Włodzisławy

Renault

Aktualności

W czwartek sesja rady powiatu

Na kolejną sesję rady powiatu zaprasza przewodniczący Krzysztof Mróz. Radni zasiądą do obrad i pochylą się nad szeregiem uchwał. Poza stałymi punktami, rada przegłosuje m.in. zmiany w budżecie, wynagrodzenia dla nauczycieli czy przebieg drogi powiatowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji rady powiatu.

Reklama 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia przebiegu drogi powiatowej,
- ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
- określenia zadań, na które przeznacza się środki państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2018,
- uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrołęcki,
- określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których powiat ostrołęcki jest organem prowadzącym,
- uchwalenia planu pracy rady powiatu w Ostrołęce na 2018 r.,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2018-2030,
- zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2018 r.
5. Zapoznanie z planami pracy komisji na 2018 r.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Informacja starosty ostrołęckiego o pracy zarządu powiatu.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad XLIII sesji rady powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się 15 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, plac gen.J. Bema 5 (sala konferencyjna) o godzinie 12.00.

Wyświetleń: 902 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 10.03.2018, 10:47r. Drukuj
Powrót