wtorek, 26 maja 2020 r., imieniny Filipa, Pauliny, Eweliny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Skrzynka skarg: drzewa w Czarnowcu poszły pod topór

Skrzynka skarg, pochwał, pytań i pomysłów:
Jeszcze do niedawna Czarnowiec w gminie Rzekuń był doskonałym miejscem do zamieszkania dla ludzi kochających przyrodę. Niestety, dzisiaj o wiele częściej słychać tu odgłosy pił motorowych niż krzyk żurawi czy śpiew skowronków.

Kilka tygodni temu, przy drodze wojewódzkiej relacji Ostrołęka-Goworowo, tuż przy ulicy Sosnowej w Czarnowcu, wycięto kilka olbrzymich zdrowych jesionów.

Reklama 9 marca br., przy ulicy Kasztanowej pod topór poszły rosnące na poboczu również zdrowe akacje. Były one miejscem schronienia dla mazurków, wróbli a przede wszystkim gniazdowania dla zięb. Komu przeszkadzały te drzewa? Kto spowodował, że zostały wycięte? Czy w przypadku akacji na ich wycięcie wydala zgodę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? Bo przecież od 1 marca zaczął się sezon lęgowy ptaków i żeby usunąć drzewo czy nawet krzaki zamieszkałe przez ptaki, potrzebne są stosowne pozwolenia. Od pewnego już czasu w Czarnowcu zapanowała dziwna moda na nadmierne i bezmyślne usuwanie drzew. W ubiegłym roku przy ulicy Kasztanowej dzierżawca łąki od Państwowej Agencji Rolnej powycinał jarzębiny, głogi, dzikie jabłonie a przede wszystkim ponad stuletnią gruszę rosnącą na polu. Dlaczego jesteśmy tacy bezmyślni?

Od redakcji:
Jak poinformował pracownik Urzędu Gminy w Rzekuniu, usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej Ostrołęka-Goworowo w miejscowości Czarnowiec odbyło się na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Odpowiada Agata Antonowicz, główny specjalista ds. komunikacji społecznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody "zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków".

Reklama W 2017 r. dwukrotnie zmieniły się przepisy m.in. w zakresie uzgadniania wycinki drzew w pasie drogowym drogi publicznej - od 1 stycznia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej nie podlegało uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 17 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana, zgodnie z którą obecnie "zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska". Taki obowiązek istniał także przed 1 stycznia 2017 r. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nie wpłynął wniosek o uzgodnienie wycinki drzew przy ul. Sosnowej oraz ul. Kasztanowej w Czarnowcu.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do gminy (wójt/burmistrz/prezydent), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Kwestie związane z wycinką drzew na prywatnych posesjach regulują w całości przepisy zawarte w art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie jednak, mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, właściciel terenu każdorazowo przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów powinien ustalić, czy drzewo jest miejscem występowania chronionych gatunków roślin, grzybów lub zwierząt. Ponadto, w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, także organ właściwy do wydania zezwolenia, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W przypadku braku stosownej wiedzy w tym zakresie można skorzystać z pomocy osoby potrafiącej zweryfikować stan faktyczny (np. botanika, zoologa itp.). Rzetelna ocena obecności gatunków objętych ochroną jest szczególnie istotna w przypadku zwierząt związanych z zadrzewieniami i zakrzewieniami (m.in. ptaków, nietoperzy, owadów), w stosunku do których zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązują zakazy niszczenia siedlisk i ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz innych schronień. Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy od niej odstąpić do czasu uzyskania stosownego zezwolenia w postaci decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych np. na niszczenie, czy usuwanie gniazd itp. (o czym mówi art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody). W celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku należy zwrócić się o odpowiednio do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od gatunku i rodzaju planowanych czynności). Podział kompetencji pomiędzy ww. instytucjami określa art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Reklama Termin od 1 marca jest potocznie stosowany jako określenie okresu lęgowego ptaków. Okres lęgowy ptaków to czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych. Dla poszczególnych gatunków może się on znacznie różnić, jest także uzależniony np. od panujących w danym roku warunków pogodowych. I tak np. zazwyczaj u bielików trwa on od stycznia do lipca, u wróbli - od lutego/marca do sierpnia, u jerzyków - od maja do sierpnia. W rozporządzeniu ministra środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, okres od 16 października do końca lutego jest wskazany jako czas, w którym bez konieczności uzyskania zgody właściwego organu dopuszczalne jest usuwanie gniazd, przy czym dotyczy to wyłącznie obiektów budowlanych lub terenów zieleni, i tylko wtedy, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Należy przy tym zaznaczyć, że tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Zakazy z zakresu ochrony gatunkowej określają przepisy art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z: 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Wyświetleń: 2377 komentarze: 19
08.04.2018, 11:24r. Drukuj
Powrót


ja @ 14:34, 08.04.2018

IP: 94.254...77

Bosko,na osiedlu Centrum też wycinka, najlepiej wyciąć wszystkie drzewa na skwerze,wybetonować i nareszcie nie trzeba będzie liści grabić, ciąć drzewa, niszczyć gniazda, beton i stal to nasza przyszłość,nawet przesadzonych świerków nie ma komu podlać,bosko.

Agata @ 17:02, 08.04.2018

IP: 37.7...41

Można by rzecz,ze po wyjaśnieniu sprawa ulegla zaciemnieniu.W dalszym ciągu nie wiadomo w takim razie kto wycial drzewa i czy wycial je legalnie.Jesli zrobil to niezgodnie z przepisami to jakie poniesie konsekwencje.Dziekuje ,Naszej Ostrolece, ze zajmuje się takimi tematami,bo niedługo Kurpie będą wygladaly jak Sachara.Zobaczmy ile drzew w ostatnich latach wycięto w Ostrolece.

Tomek @ 17:49, 08.04.2018

IP: 94.254...118

Nie no, ta paranoja zatacza coraz szersze kręgi. W lesie w Czarnowcu byłem ze 2 tygodnie temu i niemalże oslupialem. Dotychczasowe dróżki leśne zamieniły się w szerokie autostrady. Rozumiem że drogi potrzebne, ale w lesie?? takie szeroke?? Przy takim zapale do wycinki to chyba na pustyni niedługo zamieszkamy. I jak zwykle - nie będzie winnych. Ręce opadają..

Wanda @ 19:27, 08.04.2018

IP: 95.160...234

No dobrze. Byla wycinka za zgodą zarządu dróg powiatowych ale ani słowa o spełnieniu wymogów w zakresie ochrony ptaków. Ktoś to w ogóle sprawdzał? Czy jak zwykle inne przepisy dla Kowalskiego, inne dla władzy..

Xyz @ 19:33, 08.04.2018

IP: 185.231...54

Ale jazda.. metr mułu, dno i wodorosty. Kto k.. nami rządzi.

Tommi @ 19:40, 08.04.2018

IP: 193.105...111

Redakcjo, Wanda ma rację. Niech zarząd powie kto oceniał występowanie ptaków. Przecież mają taki obowiązek. Jak nie to chyba są jakieś kary? To nie są święte krowy.

do ja @ 19:50, 08.04.2018

IP: 109.241...46

Wycinka kilku drzew przy parkingach pod blokami Sucharskiego 2 i 4 to prace przy poszerzeniu drogi oraz budowa chodnika pod blokami . Pod tymi blokami chodzi bardzo duzo mlodziezy i dzieci do szkoly SP10 . Ten

Ania1 @ 19:53, 08.04.2018

IP: 185.216...118

Oczywiście że są. Tylko w wyborach można ich oderwać od żłobku. Przyjdą inni i zaczną rozliczać. A poźniej sami będą robić to samo. Taka kolej rzeczy

Zdzich @ 20:00, 08.04.2018

IP: 185.230...83

Jak poszerzają drogę to ok. Ale w Czarnowcu to z tego co widzę to tylko wycinka bez żadnych nowych chodników czy poszerzania dróg. Poza tym zawsze powinni robić ocenę siedlisk. A tego pewnie nikt nie zrobił. No chyba że robił.. to niech powiedzą i się pochwala. Dotyczy to też budowy chodników. Ale oceny to pewnie dokonał pan Janusz budowlaniec z ekipy..

m @ 20:15, 08.04.2018

IP: 37.47...238

Niestety drzewa wycięto również na dziedzińcu klasztoru. Była piękna lipa i świerki. Pewnie będzie tam kolejna betonowa pustynia, żwirek i parę karłowatych krzaków. Żal, tyle lat rosły i teraz,gdy idzie na wiosnę zostały wycięte.

Agata @ 20:40, 08.04.2018

IP: 37.7...41

Mysle,ze tu nie chodzi tylko o te kilka wyciętych drzew,ale przede wszystkim o to jakie spustoszenie w glowach suwerena zrobil psedo profesor od środowiska Szyszko i kapelan lasow państwowych.Pamietamy Ustawe Szuszki i konferencje na której powtarzali,,Czyncie sobie Ziemie poddana.. Czyli robta z drzewami co chceta.No i suweren rznie drzewa nie pamietajac ze sam na nich siedzi...

Ja @ 21:04, 08.04.2018

IP: 94.254...230

Oczywiście,Ten,masz rację,samochody najważniejsze,no przecież dążymy do ideału- stali i betonu, drzewa niepotrzebne,bo liście trzeba grabić, ptaki niepotrzebne,bo paskudzą, dziwny jest świat i w ogóle,to kto pytał wszystkich mieszkańców?zebrało się kilku aktywistów i już drzewa pod topór?a może parking w innym miejscu? Przyroda się zemści, niestety na wszystkich...

Ja @ 21:32, 08.04.2018

IP: 94.254...230

I nie pisz,że kilka drzew,bo po co obcięto konary dębu w środku skweru, a brzoza też coś zawiniła, że w połowie obcięta?aaa, winne,bo liściaste,he.

Olek @ 21:34, 08.04.2018

IP: 82.102...238

Ha. Sprawa jest prosta. Święta się zbliżamy więc pewnie drewno do kominka czy do wędzarni było komuś potrzebne. Akacja jak w sam raz. Może pan dyżurny prokurator zbadał by te sprawę. Sprawdził czy chodzi tu o zwykle niedopatrzenie czy może motywowane czymś więcej. Bo przecież drewno kosztuje a tu sobie takie rośnie, niczyje, niepotrzebne to się przyda. A że jakiś ptaszek ucierpi no cóż.. trudno.

@@ @ 05:35, 09.04.2018

IP: 178.235...194

NA ,,CENTRUM,, PREZES SIĘ CYWILIZUJE!!

akk @ 09:04, 09.04.2018

IP: 77.253...149

Nie wiecie dlaczego drzewa są wycinane? To poczytajcie ile w ostatnim czasie Lasy Państwowe zarobiły na handlu drewnem!!!

Wybraliście "dojną zmianę" - będziecie żyć na pustyni.

"Czyńcie sobie Ziemie poddaną.." - ale czy to znaczy że trzeba ją zniszczyć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!

Mieszkaniec @ 09:56, 09.04.2018

IP: 5.172...37

Pierwszy winny to wójt, bo jak wynika z artykułu wniosek był, wiec pewnie wyraził zgodę. Wiec nie ma co składać na dobrą zmianę.

Mieszkaniec Kasztanowej @ 11:11, 09.04.2018

IP: 37.47...214

Jeśli chodzi o „stuletnia,, dziką gruszę to wycinki dokonał zakład energetyczny gdyż zagrażała ona lini energetycznej. Byłem podczas wycinki i trochę ich usprawiedliwię bo najpierw chcieli tylko przyciąć ale po cięciu on poprostu się rozpołowiona była prochniata i nie mogli tak zostawić dlatego wycięli.
Ja za to dziękuje nadleśniczego który założył park w Czarnowcu co prawda trzeba poczekać ale będzie to ciekawe miejsce.

saar @ 16:00, 10.04.2018

IP: 83.28...110

Z Ostrołęki też gromada drzew zniknęła.Jak już ktoś wyżej napisał..wyciąć ,zabetonować,postawić jeszcze ze 3 galerie i będziecie wreszcie moze szczęśliwi.Wrony nie będą wam krakać,gołębie srać,wróble ćwierkać.Palicie śmieciami,a jak nie palicie nimi to wywozicie do lasu.Już nawet na wsi się drzewo nie uchowa.A dzieciom pokażecie jak przyroda wygląda na zdjęciu w necie..